Беларускі рэнесанс у Гомелі

0
1911
Беларускі рэнесанс у Гомелі

Як станавіўся беларускім савецкі Гомель? Як тагачасная інтэлігенцыі змагалася за нашыя нацыянальныя каштоўнасці, якія падзеі адбываліся падчас уздыму і заняпаду дзейнасці на ніве беларускага Адраджэння ў горадзе над Сожам і іншыя тэмы раскрываюцца ў цікавай брашуры, выдадзенай філіяй ТБМ.

З распадам СССР у многіх  краінах былога  Саюза  з’явілася вялікае жаданне развіваць сваю культуру і мову, вывучаць сваю гісторыю. Надыходзілі 90-я гг. — перыяд вялікіх магчыма-сцяў,  час,  калі  наша  краіна  атрымала  незалежнасць.  У канцы 1980-х – 1990-х гг. у Беларусі распачаўся вялікі рух за адраджэн-не нацыянальнай спадчыны. Як да гэтага працэсу быў падрыхтаваны  Гомель  і ці  былі  ў адным  з самых  абруселых  гарадоў Беларусі свае адраджэнцы, могуць распавесці сведкі ды ўдзельнікі тых падзей.

Ідэя збору ўспамінаў гомельскіх адраджэнцаў з’явілася ў галовах  сябраў  Гомельскага  аддзялення  Таварыства  беларускай мовы імя Францішка Скарыны яшчэ напрыканцы 2000-х гг. Ужо тады маладыя людзі, апантаныя беларушчынай, адчувалі разрыў сувязі  паміж рознымі  пакаленнямі  людзей,  якія працавалі  ў Гомелі на ніве адраджэння беларускай мовы і культуры. Шмат хто з адраджэнцаў з’ехаў з горада, нехта прыпыніў грамадскую дзейнасць. Ды яшчэ і складаная ўнутрапалітычная атмасфера ў краіне сярэдзіны 2000-х гадоў вымусіла грамадства забыць пра па-дзеі,  што  былі  звязаны  з  часамі  Адраджэння  і  яго  заняпаду. Можна сказаць, што той перыяд у гісторыі стаў для нас “белай плямай”. Каб зразумець, што насамрэч у нашым горадзе праводзілася багатая праца па адраджэнні мовы і культуры, нам давялося  пакапацца  ў памяці  гомельскіх  дзеячоў  канца  1980 – першай паловы 2000-х гг. 

У дадзеннай брашуры мы паспрабавалі сістэматызаваць некаторыя аповеды тагачаснай інтэлігенцыі пра культурніцкія працэсы тых часоў, каб стварыць для сябе ўяўленне пра падзеі “беларускага рэнесансу” ў Гомелі. Дадзеная праца не прэтэндуе на статус навуковай, таму тэма патрабуе больш дасканалага вывучэння і асэнсавання.

Чытаць