Знаменка (Жыткавіцкі р-н)

0
1212

Акуліч Марыя Савельена, 1928 г.н., в. Знаменка ( Сл`епцы.)
Зап. Толсцік Таццяна, Шчыракова Ларыса.

Б: Да ідуць ужэ на поле.
Да по траве, по пшэніцы ходзяць, да ужэ спяваюць:

( Юр’е)

Дзе карагод ходзіць,
Там Бог жыто родзіць,
А дзе не бувае,
Там улегае.

Дзе посеялі озіміна. Пшэніца ці жыто.