Галоўная Якія населеныя пункты Светлагорскага раёна былi пераназваныя? Якія населеныя пункты раёна былi пераназваныя

Якія населеныя пункты раёна былi пераназваныя

Якія населеныя пункты раёна былi пераназваныя