Вобраз русалка ў абрадах Беларусі

Вобраз русалка ў абрадах Беларусі