Вялемічы (Столінскі р-н)

0
1412

Да запеймо песню

АФК, ф. 10, воп. 11. Зап. 3. Я. Мажэйка у 1967 г. у в. Вялемічы Столінскага р. ад К. 3. Дорах, 1919 г. н„ Ф. А. Канапчук, 1925 r, н. i М. Ф. Кузміч, 1914 г. н.

Шчадроўная.

503. ДА ЗАПЕЙМО ПЕСНЮ

Да запеймо песню
Слаўнамупану.

Святы вечар! ’

Слаўнаму пану,
Пануівану.

Да маці сынонька
Да рана буджала,

Да рана буджала,
У войска праваджала.

Ой, сынонька мой,
Іваначка мой,

На паперад войска
Да не выхваляйся.

А на позад войска
Да не аставайся.

А сынок маманькі
Да й не паслухаў.

На паперад войска
З конікам гуляе.

А на позад войска
Да мячом рубае.

Ох, як угледзеў наш
І старэйшы цар.

Ох, каб жа я знаў,
Чый то сын гуляў,

Іо б я жа за яго
Да царэўну аддаў,

’ Прыпеў ііаўтараецца пасля кожнай страфы.

Да царэўну аддаў,
Палавіну царства аддаў,

Палавіну царства аддаў
1 тры гарадочкі.

Што й адзін гарадок —
Славен Кіявок.

Н а другі й гарадок —
Славен Нізявец.

А трэці гарадок —
Слаўная Масква.

Кіявок славен
Да ўсё цэрквамі.

Нізявец славен
Да ўсё еэдамі.

А Масква слаўна
Да ўсё панамі.

Ой, за сім словам
Жыві, пан, здароў,

З сваім атцом,
З сваёй маткаю,

З сямейкаю,
З весяленькаю,

З добрымі людзьмі,
З намі, маладзьмі.