Сямігосцевічы (Столінскі р-н)

0
1439

Да стаіць бяроза тонка, высока

АФК, ф. 10, воп. 11. Зап. 3. Я. Мажэйка у 1968 г. у в. Сямігосцеві-
чы Столінскага р. ад Надзеі Восіпаўны Орлянін, 1917 г. н., Таццяны Во-
сіпаўны Жогаль, 1911 г.н, і Матруны Восіпаўны Боган, 1912 г.н,
Шчадрэц.

440. ДА СТАІЦЬ БЯРОЗА, ТОНКА, ВЫСОКА

Да стаіць бяроза, тонка, высока,
Шчодры вечор! ^

Тонка, высока, лісцем шырока.
А на той бярозе кара залатая.
Адкуль узяўся слічны панічак,
Слічны панічак, панічак Іванька.
Ен тую кару да й падзяўбаў жа,
Ен падзяўбаў жа, ў рукавец клаў жа.
Да й паехаў у Мір-зямлю,
Да жаніцеся, весяліцеся.