Рэпрэсаваны ў Гомелі ў 1940—1950-я гады

0
1710
Рэпрэсіі ў Гомелі ў 1940-1950-я гг. Спіс ахвяраў Список жертв репрессий в Гомеле

АВЯЦІСАВА Вольга Барысаўна, н. у 1923 у г. Уладзікаўказ, Расія. Жыла ў Гомелі, працавала шафёрам вузлавой аўтабазы станцыі Гомель. Арыштавана 25.2.1950. Па пастанове лінейнага суда Бе­ларускай чыгункі ад 18.3.1950 зняволе­на на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 22.3.1993.

АКСАМІТАВА Ніна Макараўна, н. у 1924. Студэнтка фінансавага тэхнікума. Арыштавана 6.1.1945. Па пастанове Ваеннага трыбунала войск НКУС па Гомельс­кай вобл, ад 8.3.1945 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 18.4.1961.

АЛІМАЎ Лсанід Рыгоравіч, н. у 1922. Рад. 270-га гв. мінамётнага дывізіёна 49-га сп. Арыштаваны 15.5.1942. 24.6.1942 зняво­лены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 30.12.1994.

АЛІФЯРЭНКА Рыгор Сцяпанавіч, н. у 1896 на Украіне. Жыў у Гомелі, працаваў камендантам фінансавага тэхнікума. Арыш­таваны 25.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 31.3.1943 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 16.1.1989.

АЛЬТШУЛЕР Іосіф Якаўлевіч, н. у 1896 у Магілёўскай вобл. Жыў у Навабеліцы. Арыштаваны 12.3.1949. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 8.6.1949 высланы ў Краснаярскі край. Рэабілітаваны 28.10.1955.

АЛЯШКЕВІЧ Эмілія Юлісаўна, н. у 1901 у г. Днепрапятроўск, Украіна. Жыла ў Гомелі, працавала старшым камендантам у школе ФЗН № 2. Арыштавана 28.2.1945. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 19.7.1947 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Вызвалена 27.2.1950. Рэабілітавана 4.6.1992.

АМІЦІН Саламон Гілеравіч, н. у 1912 у Гомелі. Жыў у Магадане, працаваў пісарам у будаўнічым палку. Арыштаваны 10.4.1942. Па пастанове Ваеннага трыбу­нала войск НКУС па Дальбуду ад 4.6.1942 прыгавораны да вышэйшай меры пакаран­ня. 24.6.1942 па пастанове Ваеннай калегіі Вярхоўнага суда СССР пакаранне змене­на на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1957.

АРЭХАВА Соф’я Карлаўна, н. у 1861 у г. Кіеў. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 8.8.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 7.10.1942 выслана ў Комі АССР тэрмінам на 5 гадоў. Загінула 10.12.1941 у турме г. Барнаула. Рэабілітавана 9.10.1989.

АСКЕРКА Міхаіл Вікенцьевіч, н. у 1898 у г. Барысаў Мінскай вобл. Жыў у Навабеліцы, працаваў рабочым на фабры­цы «Везувій». Арыштаваны 30.6.1941. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 6.7.1941 прыгавораны да 8 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 12.8.1991.

АСОНАВА Зінаіда Іванаўна, н. у 1916. Арыштавана 22.8.1944. Па пастанове асо­бай нарады НКУС СССР ад 7.7.1945 выс­лана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Вызвалена 22.8.1949. Рэабілітавана 10.6.1992.

АСТРОЎСКАЯ Марыя Захараўна, н. у 1903 у в. Карпаўка Лоеўскага р-на Гомель­скай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала рабо­чей на хлебазаводзе. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 4.7.1945 выс­лана ў Краснаярскі край тэрмінам на 3 гады. Рэабілітавана 3.12.1992.

АЎРАМЕНКА Вера Якаўлеўна, н. у 1912. Працавала заатэхнікам абласнога Упраўлення сельскай гаспадаркі. Арышта­вана 19.3.1948. Па пастанове Судовай калегіі па крымінальных справах Гомельс­кага абласнога суда ад 25.6.1948 прыгаво­рана да 25 гадоў зняволення. Рэабілітавана ў 1989.

БАГДАНЮК Мікалай Ігнатавіч, н. у 1907 у с. Альшаны Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў галоўным кандуктарам Гомельскага рэзерву Бела­рускай чыгункі. Арыштаваны 28.3.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 19.8.1944 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 1.4.1992.

БАДУНОЎ Уладзімір Лявонавіч, н. у 1904 у Навабеліцы. Працаваў сталяром на тлушчавым камбінаце. Арыштаваны 12.1.1959. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.4.1949 высланы на пасяленне ў Карагандзінскую вобл. (Казах­стан). Рэабілітаваны 13.7.1957.

БАРАБАНАЎ Цімафей Філіпавіч, н. у 1888 у Буда-Кашалёўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў вартаўніком у парку культуры i адпачынку. Арышта­ваны 24.3.1941. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 27.6.1941 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання 21.7.1942. Рэабілітаваны 12.8.1991.

БАРАНОЎСКІ Вас i ль Ігнатавіч, н. у 1900 у в. Малінаўка Жытомірскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў рабочым на заводзе імя Кірава. Арыштаваны 31.12.1944. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 18.1.1947 высланы ў Цюменскую вобл. тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітаваны 28.4.1991.

БАРБАС Адольф Нахімавіч, н. у 1894 у с. Тучын Валынскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў бракёрам лесу ў канто­ры «Саюзлесабракератранс». Арыштава­ны 27.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 20.3.1943 зняволе­ны на 8 гадоў. Рэабілітаваны 27.4.1956.

БАТУРЬІН Сямён Сідаравіч, н. у 1894 у Веткаўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў настаўнікам у Прудкоўскай НСШ. Арыштаваны 2.10.1948. Па пастанове Ваеннага трыбунала войск МДБ па Гомельскай вобл. ад 29.1.1949 зняволе­ны на 25 гадоў у ППЛ. Вызвалены 6.12.1954. Рэабілітаваны 27.6.1960.

БАЦЮНЯ Міхаіл Сяргеевіч, н. у 1908 у в. Курганы Магілёўскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 20.2.1945. Па пастано­ве Ваеннага трыбунала войск НКУС па Гомельскай вобл. ад 23.4.1945 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 28.6.1961.

БЕЛЫ Уладзімір Паўлавіч, н. у 1915 у г. Харбін, Кігай. Жыў у Навабеліцы, працаваў электразваршчыкам на заводзе «Гом­сельмаш». Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 13.6.1949 высланы на пасяленне ў Краснаярскі край. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны 17.1.1956.

БЕРЛІН Дзмітрый Антонавіч, н. у 1904 у в. Валатава Гомельскага р-на. Працаваў рабочым на элекгратэхнічным заводзе. Арыштаваны 19.12.1949. Па пастанове Ваеннага трыбунала БВА ад 28.5.1950 зня­волены на 15 гадоў у ППЛ. Вызвалены 21.11.1955. Рэабілітаваны 27.11.1964.

БЛАЖЭЕЎ Якаў Аляксеевіч, н. у 1918 у с. Млакі Валынскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі. Начальнік бальніцы Гомельскай турмы. Арыштаваны 8.12.1943. Па паста­нове асобай нарады пры НКУС СССР зня­волены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 5.8.1953. Рэабілітаваны 6.4.1993.

БЛЮМІН Абрам Залманавіч, н. у 1888 у в. Навілаўка Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў касірам у друкарні «Палесдрук». Арыштаваны 26.7.1950. Па пас­танове нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

БРАДЗЕЦКІ Ілья Бенцыянавіч, н. у 1877 у Валынскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў мастаком у Доме народнай творчасці. Арыштаваны 10.5.1950. Па пастанове нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабі літаваны 14.1.1966.

БРАНІН (БРАЙНІН) – БРАГІНЕЦ Раман Міхайлавіч, н. у 1917. Працаваў у гандлі. Арыштаваны 16.8.1950. Па пастано­ве Ваеннага трыбунала Мінскага гарнізона ад 27.10.1950 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. 14.7.1954 пакаранне заменена на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Вызвалены ў 1955. Рэабілітаваны 10.4.1964.

БУДЗЬКО Аляксандр Рыгоравіч, н. у 1897 у г. Баранавічы Брэсцкай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў машыністам дэпо ст. Го­мель. Арыштаваны 27.10.1941. Па пастано­ве асобай нарады пры НКУС СССР ад 22.7.1942 зняволены на 4 гады ў ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання 30.6.1942. Рэабілітаваны 10.10.1989.

БУЙНЕВІЧ Андрэй Рыгоравіч, н. у 1924 у в. Хізы Веткаўскага р-на Гомельс­кай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 24.11.1943. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 19.8.1944 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Вызвалены датэрмінова (дата невядома). Рэабілітаваны 29.5.1962.

БУЛАЙ Алена Антонаўна, н. у 1924. Працавала табелыпчыцай. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 17.3.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 28.8.1992.

БУЛАЙ Аляксей Антонавіч, н. у 1917. Рад. 771-га сп 137-й сд. Арыштаваны 12.7.1942. Па пастанове Ваеннага трыбуна­ла 137-й сд ад 30.7.1942 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Час i месца расстрэлу невядомы. Рэабілітаваны 14.10.1993.

БУЛАЙ Сцепаніда Мікалаеўна, н. у 1888 у с. Кодна Гродзенскай вобл. Жыла ў Гомелі. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 17.3.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 28.8.1992.

БУНДЗЕЛЕВА (КАВАЛЁВА) Ніна (Матрона) Рыгораўна, н. у 1914 у Буда-Кашалёўскім р-не Гомельскай вобл. Жыла ў в. Мільча. Працавала рабочай на Гомельскім лесакамбінаце. Арыштавана 23.7.1941. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла Беларускай чыгункі ад 4.8.1941 зняво­лена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 23.9.1991.

ВАЛОЖЫН Барыс Навумавіч, н. у 1896 у г. Рыга, Латвія. Жыў у Гомелі, працаваў сталяром на суднарамонтным заводзе. Арыштаваны 10.3.1953. Па пастанове лінейнага суда Днягіроўскага басейна ад 26.3.1953 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 7.8.1954. Рэабілітаваны 7.8.1954.

ВАЛЬКОВІЧ Сяргей Іванавіч, н. у 1898 у г. Вільнюс, Літва. Жыў у Гомелі, працаваў бухгалтарам спецгандлю НКУС Гомель­скай вобл. Арыштаваны 30.4.1944 у ППЛ. Зняволены на 8 гадоў. Вызвалены ў 1952. Рэабілітаваны 26.1.1962.

ВАРШАЎСКАЯ Яфімія Сцянанаўна, н. у 1903 у в. Асінаўка Чачэрскага р-на Го­мельскай вобл. Жыла ў Гомелі. Арыштава­на 22.11.1945. Па пастанове ваеннага тры­бунала войск НКУС на Гомельскай вобл. ад 18.3.1946 зняволена на 10 гадоў. Вызвале­на 19.1.1955. Рэабілітавана 7.12.1955.

ВАРЭНІК Іван Сяргеевіч, н. у 1913 у г. Чарнігаў, Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў сталяром. Арыштаваны 22.3.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 1.8.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 21.10.1957.

ВАШЧАНКА Нікіфар Іванавіч, н. у 1908 у с. Слабада Рэпкінскага р-на Чарнігаўскай вобл. Украіна. Жыў у Навабеліцы, працаваў рабочым у арцелі імя Калініна. Арыштаваны 17.7.1941. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 19.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 24.7.1941 г. Рэабілітаваны 24.8.1990.

ВІЛЬЧАК Іван Пятровіч, н. у 1892 у в. Смільцен, Латвія. Жыў у Гомелі, працаваў качагарам у школе ФЗН № 5. Арыштава­ны 24.12.1948. Па пастанове асобай нара­ды пры МДБ СССР ад 20.4.1949 высланы на пасяленне. Рэабілітаваны 30.8.1993.

ВІНЕР Маркс Уладзіміравіч, н. у 1925, ваеннаслужачы 1573-га зенітнага палка. Арыштаваны 11.1.1946. 1.3.1946 зняволены на 5 гадоў. Рэабілітаваны 1.10.1956.

ВІННІКАЎ Рыгор Іванавіч, н. у 1917 у пас. Чырвоны Бор Бранскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў у гандлі. Арыштаваны 9.2.1957. Па прыгавору Гомельскага аблас­нога суда ад 12.9.1957 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў кастрычніку 1960. Рэабілітаваны 31.7.1990.

ВОЛКАЎ (МАІСЕЕНКА) Леанід Мікалаевіч, н, у 1927. Ваеннаслужачы в/ч 62110. Арыштаваны 4.6.1948. Па пастанове Ваеннага трыбунала Маскоўскай ваеннай акругі ад 27.10.1948 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 20.9.1955.

ВЯРШВОЎСКІ Ханон Міхайлавіч, н. у 1892 у г. Каўнас, Літва. Жыў у Гомелі, працаваў дырэктарам Навабеліцкіх педагагічных курсаў. Арыштаваны 24.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 24.6.1942 зняволены на 4 гады ў ППЛ. Рэабілітаваны 31.8.1989.

ГАВЕЙКА Любоў Ісакаўна, н. у 1916. Урач-тэрапеўт 2-й танкавай дывізіі. Арыш­тавана 18.5.1942. Па пастанове асобай на­рады пры НКУС СССР ад 11.11.1942 зняволена на 8 гадоў у ППЛ. Вызвалена 1.10.1947. Рэабілітавана 21.8.1958.

ГАЛЫНСКІ Ісак Іларыёнавіч, н. у 1888 у в. Фёдараўка Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў рабочым на лесазаводзе. Арыштаваны 23.4.1949. Па пастанове ваеннага трыбунала войск МУС па Гомельс­кай вобл. ад 3.8.1949 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Вызвалены 24.5.1955. Рэабілітаваны 29.12.1960.

ГАЛЬПЕРЫН Хаім-Шмуль Іцкавіч, н. у 1900 у с. Чырвонаармейскае Жытомірскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 12.3.1949. Па прыгавору лінейнага суда Беларускай чыгункі ад 12.5.1949 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 26.1.1957.

ГАРАСЕВІЧ Іосіф Канстанцінавіч, н. у 1902 у Стаўбцоўскім р-не Мінскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў машыністам пара­воза. Арыштаваны 16.3.1944. Па пастано­ве асобай нарады пры НКУС СССР ад 28.8.1944 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Вызвалены 4.11.1951. Рэабілітаваны 20.4.1958.

ГАРУШКІНА Надзея Васільеўна, н. у 1902 у Расіі. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 23.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 1.8.1942 зняволена на 10 гадоў. Рэабілітавана 7.4.1958.

ГАФШТЭЙН Хаім-Мордух Гецэлевіч, н. у 1884 у г. Мазыр Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў шаўцом ботаў у арцелі «Каапершлях». Арыштаваны 22.4.1949. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 22.4.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны 6.8.1958.

ГЕНЗЕЛЬ Герц Лейбавіч, н. у 1884. Працаваў бухгалтарам у гасцініцы. Арыш­таваны 24.8.1950. Па пастанове нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

ГЛЕЙБЕРМАН Іосіф Саламонавіч, н. у 1892 у г. Калінкавічы Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў настаўнікам. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастанове асо­бай нарады пры НКУС СССР ад 8.7.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання 29.10.1942. Рэабілітаваны 10.3.1993.

ГОЛАД Майсей Лейзеравіч, н. у 1890 на Украіне. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 28.4.1948. Па прыгавору Гомельскага аблас­нога суда ад 6.7.1948 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 24.9.1954. Рэабілітаваны 24.12.1954.

ГОЛУБАВА Рэвека Барысаўна, н. у 1902 у в. Горваль Рэчыцкага р-на Гомель­скай вобл. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 12.7.1950. Па пастанове нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 14.1.1966.

ГОЛУБАЎ Лазар Шэндзеравіч, н. у 1925 у в. Горваль Рэчыцкага р-на Гомель­скай вобл. Жыў у Гомелі, нрацаваў зубным тэхнікам. Арыштаваны 12.7.1950. Па пас­танове нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

ГОЛУБАЎ Шэндзер Лейзеравіч, н. у 1895 у г. Светлагорск Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў бухгалтарам у вагарамонтнай майстэрні. Арыштаваны 12.7.1950. Па пастанове нарады пры МУС СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

ГРАЙПІНЕР Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1878 у Херсонскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў выкладчыкам у тэхнікуме будаўнікоў. Арыштаваны 25.6.1941. Загінуў у гомельскай турме 26.7.1941. Рэабілітаваны 30.8.1977. ГРАМЫКА Лідзія Іванаўна, н. у 1925. Працавала сакратаром у фізкультурным таварыстве «Дынама». Арыштавана 21.7.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 20.10.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 26.5.1992.

ГРАЧУХА Мікалай Лукіч, н. у 1926 у с. Саланаўка Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў памочнікам санітарнага ўрача гарадской санітарна-эпідэміялагічнай станцыі. Арыштаваны 9.2.1957. Па прыгавору Гомельскага аблас­нога суда ад 12.9.1957 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1964. Рэабілітаваны 31.7.1990.

ГРЫНІНГ Павел Адольфавіч, н. у 1884 у Беластоцкім ваяв., Польшча. Жыў у Гомелі, працаваў касірам на заводзе «Рухавік рэвалюцыі». Арыштаваны 25.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 17.6.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання (г. Самарканд, Узбекістан) 5.7.1942. Рэабілітаваны 18.12.1989.

ГРЫНЧАНКА Уладзімір Трафімавіч, н. у 1919 у с. Хіжанцы Кіеўскай вобл., Украіна. Жыў у Навабеліцы. Фельчар 32-га ГАП 13-й гв. механізаванай дывізіі. Арыш­таваны 22.3.1946. Па пастанове ваеннага трыбунала ад 27.4.1946 зняволены на 10 гадоў. Рэабілітаваны 5.11.1957.

ГРЫНШТЭЙН Зяма Адамавіч, н. у 1923. Рад. Арыштаваны 4.4.1942. Па пас­танове ваеннага трыбунала ад 13.6.1942 прыгавораны да вышэйшай меры пакаран­ня. 20.6.1942 пакаранне заменена на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Вызвалены ў 1953. Рэабілітаваны 10.3.1992.

ГРЫСЬКОВА Соф’я Яфімаўна, н. у 1918 у в. Данілавічы Веткаўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі, працава­ла рабочай на цагельным заводзе № 6. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 11.10.1947 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 3 гады. Рэабілітавана 18.3.1993.

ГРЫШАЛЁЎ Емяльян Дзям’янавіч, н. у 1890 у в. Новы Крупец Добрушскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў начальнікам Чачэрскага лесаўчастка. Арыштаваны ў 1944. Па пастанове ваенна­га трыбунала ад 15.10.1944 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны 15.5.1959.

ГУЛЕВІЧ Любоў Адольфаўна, н. у 1919 у Навабеліцы. Па пастанове асобай нара­ды пры НКУС СССР ад 4.7.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 3 гады. Рэабілітавана 3.12.1992.

ГУНЬКО Якаў Андрэевіч, н. у 1897 у в. Сярковіца Талачынскага р-на Віцебскай вобл. Жыў у пас. Касцюкоўка, працаваў рабочым на шклозаводзе. Арыштаваны 24.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 1.8.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Загінуў у турме г. Самарканд, Узбекістан, 8.8.1942. Рэабілітаваны 31.3.1989.

ГУРЗО Канстанцін Цімафеевіч, н. у 1880 у в. Броўнічы Навазыбкаўскага р-на Бранскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў урачом у паліклініцы чыгуначнікаў. Арыштаваны 25.3.1941. Па пастанове асо­бай нарады пры НКУС СССР ад 23.2.1943 высланы ў Паўладарскую вобл. тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітаваны 4.2.1963.

ГУСЕЎ Васіль Іванавіч, н. у 1926. Працаваў слесарам у рачным порце. Арышта­ваны 8.5.1947. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 8.9.1947 высланы ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітаваны 11.9.1992.

ГУСМАН Захар Абрамавіч, н. у 1884. Працаваў бухгалтарам у гасцініцы. Арыштаваны 25.8.1950. Па пастанове на­рады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зня­волены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

ГУСМАН Яфім Захаравіч, н. у 1906. Працаваў радыётэхнікам у в/ч 39872. Арыштаваны 16.8.1948. Па пастанове ваен­нага трыбунала в/ч 47 751 ад 27.10.1948 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў кастрычніку 1949. Рэабілітаваны 14.4.1966.

ДАВЫДАЎ Дзмітрый Міхайлавіч, н. у 1915. Артыст. Арыштаваны 6.12.1943. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 3.6.1944 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1953. Рэабілітаваны 17.12.1959.

ДЗЯГЦЯРОЎ Мікалай Мінавіч, н. у 1920 у Буда-Кашалёўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў электраманцёрам. Арыштаваны 16.3.1957. Па прыга­вору Гомельскага абласнога суда ад 12.11.1957 зняволены на 1 год. Рэабілітаваны 31.7.1990.

ДЗЕМЧАНКА Андрыян Уладзіміравіч, н. у 1908. Працаваў выкладчыкам у Гомельскім інстытуце ўдасканалення настаўнікаў. Арыштаваны 11.5.1945. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 29.12.1945 зняволены на 20 гадоў у ППЛ. Вызвалены 10.4.1956. Рэабілітаваны 30.5.1960.

ДЗЕНІСЕНКА-МАНУЙЛАВА Мэрыя Іларыёнаўна, н. у 1911 у в. Прудок Гомель­скага р-на. Працавала рабочай на конезаводзе. Арыштавана 22.3.1950. Па прыгавору ваеннага трыбунала войск МУС па Гомель­скай вобласці ад 25.5.1950 зняволена на 25 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 30.3.1962.

ДЗЁМКІН Павел Карпавіч, н. у 1912 у в. Яроміна Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў эканамістам на камбінаце глуханямых. Арыштаваны 16.7.1941. Па паста­нове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 23.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 27.7.1941. Рэабілітаваны 12.8.1991.

ДЗІМЕНТ Гілель Абрамавіч, н. у 1901. Капітан, начальнік 1-га аддзялення 68-га Тахта-Базарскага пагранатрада. Арыштава­ны 27.12.1948. Па пастанове асобай нара­ды пры НКУС СССР ад 2.4.1949 высла­ны на пасяленне ў Краснаярскі край. Выз­валены ў 1955. Рэабілітаваны 17.11.1955.

ДЗЮБЯНКОЎ Мікалай Андрэевіч, в. у 1906 у в. Лагуны Добрушскага р-на Го­мельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў рабочым на заводзе «Гомсельмаш». Арыш­таваны 11.3. 1950. Па пастанове Гомельска­га абласнога суда ад 10.5.1950 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1953. Рэабілітаваны 26.7.1961.

ДЗЯКАНАВА Елізавета Цімафееўна, н. у 1887 у г. Ветка Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 26.7.1948. Па паста­нове асобай нарады пры МУС СССР ад 28.1.1949 зняволена на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 18.1.1993.

ДЗЯРНЕЙКА Еўпраксія Антонаўна, н. у 1889 у в. Вароцішча Гродзенскай вобл. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 4.7.1941. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 12.7.1941 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 25.2.1966.

ДОРАХАВА Марыя Васільеўна, н. у 1902 у с. Радуль Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыла ў Гомелі, працавала рабочай. Арыштавана 20.7.1941. Па пастанове ваен­нага трыбунала Беларускай чыгункі ад 27.7.1941 прыгаворана да вышэйшай меры пакарання. Расстраляна 2.8.1941. Рэабілітавана 12.8.1991.

ДРАБЫШЭЎСКІ Міхаіл Сяргеевіч, н. у 1901. Ваеннаслужачы 15-й гв. брыгады Цэнтральнай групы войск у Германіі. Арыштаваны 18.4.1945. Па пастанове Ва­еннага трыбунала Цэнтральнай групы войск у Германіі ад 16.8.1945 зняволены на 15 гадоў у ППЛ. Рэабілігаваны 18.2.1994.

ДРАКІНА Таіса Дзмітрыеўна, н. у 1886 у г. Карачаў Бранскай вобл. Жыла ў Гомелі. Арыштавана ў 1941. Па пастанове Ваенна­га трыбунала войск НКУС СССР ад 23.10.1941 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалена 4.8.1951. Рэабілітавана 26.5.1966.

ДУБАДЗЕЛАЎ Аляксей Якаўлевіч, н. у 1888 у Веткаўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 23.3.1949. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 18.8.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 3.6.1960.

ДЫМЕНТ Мордух Барысавіч, н. у 1893 у г. Магілёў. Жыў у Гомелі, працаваў то­карам на мэблевай фабрыцы. Арыштаваны 29.3.1949. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 1.6.1949 высланы на пасяленне ў Краснаярскі край. Вызвалены 18.6.1954. Рэабілітаваны 18.12.1989.

ЖАЛЕЗНЯКОВА Аляксандра Аляксандраўна, н. у 1921. Працавала сувязісткай ва ўпраўленні Беларускай чыгункі. Арыш­тавана 17.12.1943. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 5.8.1944 выс­лана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 22.7.1992.

ЖАЛЕЗНЯКОЎ Максім Фёдаравіч, н. у 1893 у в. Старая Мільча Гомельскага р-на. Працаваў у калгасе «Авангард». Арыш­таваны 30.4.1946. Па пастанове Гомельс­кага абласнога суда ад 15.6.1946 зняволены на 6 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 8.8.1990.

ЖАРЬІН Максім Сільвестравіч, н. у 1887 у Буда-Кашалёўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў бухгалтарам-рэвізорам. Арыштаваны 20.7.1941. Па пас­танове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 27.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 2.8.1941. Рэабілітаваны 4.11.1957.

ЖАЎНІРАЎ Аляксандр Яўсеевіч, н. у 1910 у в. Калініна Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Рад. 1229-га сп 371-й сд. Арыштаваны 25.7.1942. Па пастанове ваеннага трыбунала 371 -й сд ад 3.8.1942 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 5.9.1942. Рэабілітаваны 20.4.1993.

ЖДАНКО Іван Фаміч (ПУЦЕЙКА Васіль Навумавіч), н. у 1912 у Нясвіжскім р-не Мінскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыш­таваны 31.12.1947. Па пастанове МУС БССР ад 27.8.1948 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны ў 1989.

ЖОЛУДАЎ Кузьма Міхайлавіч, н. у 1912. Рад. 75-га запаснога сп. Арыштаваны 8.11.1942. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла Тамбоўскага гарнізона ад 5.12.1942 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1952. Рэабілітаваны 6.12.1965.

ЖУРОК Раман Антонавіч, н. у 1908 у в. Беліца Мінскага р-на Мінскай вобл. Жыў у Навабеліцы, працаваў аграномам у саўгасе «Брылёва». Арыштаваны 10.1.1945. Па пастанове ваеннага трыбунала войск НКУС СССР па Гомельскай вобл. ад 22.5.1945 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 21.2.1966.

ЖЫХАРАВА Вера Ігнатаўна, н. у 1926. Слухачка курсаў планавікоў. Арыштава­на 31.12.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 21.11.1945 зняволе­на на 5 гадоў у ППЛ. Вызвалена ў 1950. Рэабі літавана 29.7.1960.

ЖЭРДЗЕЎ Раман Іванавіч, н. у 1899 у в. Жэрдзева Курскай вобл. Жыў у в. Якубоўка Гомельскай вобл., працаваў прарабам на лесакамбінаце. Арыштаваны 24.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 5.1.1942 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены датэрмінова ў маі 1943. Рэабілітаваны 29.7.1960.

ЗАГАЙНАВА Еўдакія Якаўлеўна, н. у 1919. Жылаў ГДР. Арыштавана 10.4.1951. Па пастанове ваеннага трыбунала ад 16.8.1951 зняволена на 25 гадоў у ППЛ. Вызвалена 7.3.1956. Рэабілітавана 15.4.1970.

ЗАЙЦАЎ Андрэй Фёдаравіч, н. у 1912 у в. Івакі Добрушскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў шафёрам. Арыштаваны 14.8.1948. Па пастанове Го­мельскага абласнога суда ад 24.9.1948 зня­волены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны 3.11.1954.

ЗІЛЬБЕРБОРД Давід Абрамавіч, н. у 1894. Працаваў начальнікам цэха дрэваапрацоўчага камбіната. Арыштаваны 14.4.1949. Па пастанове Гомельскага аблас­нога суда ад 30.8.1950 зняволены на 10 гадоў. Рэабілітаваны 12.12.1957.

ЗЛОТНІК Беніамін Менахімавіч, н. у 1896 у г. Брэст. Жыў у Гомелі, працаваў маляром у будаўніча-мантажным упраўленні. Арыштаваны 16.12.1948. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.4.1949 высланы на спецпасяленне ў Краснаярскі край. Вызвалены 16.7.1954. Рэабілітаваны 4.6.1956.

ЗЛОТНІК Ерма Аронавіч, н. у 1894 у г.н. Лоеў. Жыў у Гомелі, працаваў краўцом у шавецкай арцелі. Арыштаваны ў 1949. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 19.2.1949 высланы на спецпася­ленне ў Краснаярскі край. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны 25.10.1955.

ЗЯЗЮЛЯ Соф’я Георгіеўна, н. у 1898. Жыла ў Германіі, працавала перакладчыцай у ваенным гарнізоне. Арыштавана 4.9.1946. Па пастанове Ваеннага трыбуна­ла войск МУС СССР у Германіі ад 30.9.1946 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 25.4.1995.

ЗЯЛЕНІНА Пелагея Антонаўна, н. у 1911. Працавала прадаўцом у спецгандлі НКУС БССР. Арыштавана 10.8.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 1.9.1945 зняволена на 3 гады ў ППЛ. Вызвалена датэрмінова 22.10.1945. Рэабілітавана 15.9.1975.

ІГНАЦЬЕЎ Віктар Аляксеевіч, н. у 1912. Працаваў дырэктарам чыгуначнай HCI1I № 5. Арыштаваны 30.4.1944. Па па­станове ваеннага трыбунала войск НКУС СССР па Гомельскай вобл. ад 26.7.1944 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 29.3.1965.

ІЗААК Іван Абрамавіч, н. у 1913 у с. Міларадаўка Днепрапятроўскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў настаўнікам. Арыштаваны 5.6.1946. Па пастанове ваеннага трыбунала Гомельска­га гарнізона ад 29.7.1946 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1955. Рэабілітаваны 20.3.1965.

КАБКОЎ Віктар Дзмітрыевіч, н. у 1898 у в. Валатава Гомельскага р-на. Працаваў у брыгадзе па рамонгу жылых памяшканняў ст. Гомель. Арыштаваны 31.1.1949. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.4.1949 сасланы на спецпасяленне ў Казахстан. Вызвалены 24.10.1955. Рэабілітаваны 15.9.1989.

КАБЫШ Вольга Ціханаўна, н. у 1910 у Веткаўскім р-не Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала рабочай на гарадской электрастанцыі. Арыштавана 1.11.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 11.11.1944 выслана на спецпа­сяленне ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Вызвалена ў 1955. Рэабілігавана 26.2.1957.

КАВАЛЁЎ Анатоль Васільевіч, н. у 1923 у в. Валатава Гомельскага р-на. Арышта­ваны ў 1946. Па пастанове ваеннага трыбу­нала Дняпроўска-Дзвінскага рачнога басейна ад 22.2.1946 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 24.4.1990.

КАВАЛЬЧУК Марыя Акімаўна, н. у 1903 у Гараднянскім р-не Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыла ў Гомелі, працавала прыбіральшчыцай аддзялення міліцыі ст. Гомель. Арыштавана 19.7.1941. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 3.8.1941 зняволена на 8 гадоў у ППЛ. Вызвалена ў 1955. Рэабілітавана 15.9.1961.

КАЗЛОЎСКІ Фёдар Рыгоравіч, н. у 1927 у Буда-Кашалёўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў загадчыкам магазіна № 35. Арыштаваны 9.2.1957. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 12.9.1957 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 31.7.1990.

КАМКО Іван Фролавіч, н. у 1906 у с. Ваганічы Дабранскага р-на Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі. Арыштава­ны 27.7.1950. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 25.10.1950 высланы на спецпасяленне ў Краснаярскі край. Вызва­лены ў 1954. Рэабілітаваны 4.11.1962.

КАМПАНОЎСКІ Іван Васільевіч, н. у 1907 у г. Магілёў. Жыў у Гомелі, працаваў слесарам на млынкамбінаце. Арышта­ваны 14.6.1949. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 15.10.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 8.8.1990.

КАМЎНАР Сямён Аляксеевіч, н. у 1923. Курсант 26-га вучэбнага танкавага палка. Арыштаваны 9.6.1943. Па пастанове ваен­нага трыбунала Ульянаўскага гарнізона ад 17.9.1943 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1953. Рэабілітаваны 7.3.1991.

КАНЬКОЎ Кузьма Цімафеевіч, н. у 1884 у Татарстане. Жыў у Гомелі. Арыш­таваны 9.7.1941. Па пастанове ваеннага тры­бунала Беларускай чыгункі ад 14.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакаран­ня. Час i месца расстрэлу невядомы. Рэабілітаваны 12.8.1991.

КАРАСЁЎ Фёдар Максімавіч, н. у 1901 у г. Санкт-Пецярбург. Жыў у Гомелі, працаваў загадчыкам сталовай № 2. Арышта­ваны 11.1.1947. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 30.4.1947 зняволены на 3 гады ў ППЛ. Рэабілітаваны 5.11.1991.

КАРАТКЕВІЧ Іван Іванавіч, н. у 1895. Працаваў інжынерам-электрыкам на абутковай фабрыцы «Праца». Арыштаваны 24.6.1941. Па пастанове Самаркандскага абласнога суда ад 24.11.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыц­ця пакарання 27.2.1942. Рэабілітаваны 31.8.1990.

КАТЛЯРОЎ Герасім Рыгоравіч, н. у 1903 у в. Шарсцін Веткаўскага р-на Гомель­скай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў агентам па забеспячэнню гарадской электрастанцыі. Арыштаваны 10.1.1945. Па пастанове асо­бай нарады пры МУС СССР ад 15.4.1945 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 13.4.1961.

КАЧКАР Леанід Аляксандравіч, н. у 1918. Рад. 273-га сп 104-й сд. Арыштаваны 14.8.1941. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла 104-й сд ад 4.9.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 30.7.1992.

КАЧМАРОЎ Міхаіл Іосіфавіч, н. у 1910 у г. Рагачоў Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Рад. 1569-га запаснога ап. Арышта­ваны 14.8.1945. Па пастанове ваеннага трыбунала 84-й дывізіі супрацьпаветранай абароны ад 5.11.1945 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1952. Рэабілітаваны 26.12.1968.

КІСЕЛЬ Лука Сяргеевіч, н. у 1904 у Сямёнаўскім р-не Палтаўскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў намеснікам начальніка падсобнай гаспадаркі завода імя Кірава. Арыштаваны 30.12.1945. Па пастанове асобай нарады пры МУС СССР ад 26.2.1946 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 31.5.1965.

КІШЧУК Ларыса Аляксандраўна, н. у 1909. Арыштавана 23.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 29.7,1942 зняволена на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 31.8.1989.

КОН Аляксандр Перцавіч, н. у 1915 у г. Петрыкаў Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў токарам на шарыкападшыпнікавым заводзе. Арыштава­ны 7.7.1941. Па пастанове ваеннага тры­бунала Беларускай чыгункі ад 14.7.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 12.8.1991.

КРАНЦ Майсей Захаравіч, н. у 1896 у г. Пінск Брэсцкай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў начальнікам цэха Гомельскага райпрамкамбіната. Арыштаваны 14.9.1950. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 12.5.1951 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Вызвалены датэрмінова 21.1.1955. Рэабілітаваны 11.12.1989.

КУЛІК Аўрам Мікітавіч, н. у 1907 у Сумскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 16.4.1945. Па пастанове ваен­нага трыбунала войск НКУС СССР па Гомельскай вобл. ад 20.3.1946 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 18.4.1955. Рэабілітаваны 16.12.1991.

КУЛІНКІН Кірыла Іванавіч, н. у 1874 у в. Бабовічы Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў швейцарам у гасцініцы. Арыштаваны 4.7.1941. Па пастанове ваен­нага трыбунала Беларускай чыгункі ад 11.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 16.7.1941. Рэабі літаваны 12.8.1991.

КУМЕЦ-КУЛЕШ Іван Дамінікавіч, н. у 1888 у г. Мінск. Жыў у Гомелі, працаваў старшым інжынерам абласнога зямельнага ўгіраўлення. Арыштаваны 11.12.1943. Па пастанове ваеннага трыбунала войск НКУС СССР па Гомельскай вобл ад 28.3.1944 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 29.10.1953. Рэабілітаваны 19.3.1968.

КУРАЧОВА Ніна Ігнатаўна, н. у 1924 у Краснапольскім р-не Магілёўскай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала рабочай на свінагадоўчым пункце. Арыштавана 13.8.1946. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла войск МУС па Гомельскай вобл. ад 11.11.1946 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалена ў кастрычніку 1954. Рэабілітавана 6.3.1962.

ЛАПІЦКІ Апанас Максімавіч, н. у 1892 у в. Хізы Веткаўскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 14.6.1947. Па пастанове ваеннага трыбунала войск МУС па Гомельскай вобл. ад 26.9.1947 зняволе­ны на 10 гадоў. Рэабілітаваны ў 1989.

ЛАПІЦКІ Цімафей Васільевіч, н. у 1897 у Веткаўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 23.3.1949. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 18.8.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 3.6.1960.

ЛІПІНСКІ Мікалай Міхайлавіч, н. у 1909. Працаваў слесарам на каніфольным заводзе. Арыштаваны ў 1952. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 15.3.1952 высланы на пасяленне ў Комі АССР^Рэабілітаваны 30.8.1965.

ЛІЎШЫЦ Марк Іосіфавіч, н. у 1889 у г. Магілёў. Жыў у Гомелі, працаваў загадчыкам абласной санітарнай станцыі. Арыш­таваны 25.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 8.8.1942 зня­волены на 10 гадоў. Рэабілітаваны 15.5.1956.

ЛОБАЎ Аляксей Пятровіч, н. у 1890 у Пензенскай вобл. Жыў у т.п. Касцюкоўка Гомельскай вобл., працаваў турбамашыністам на шклозаводзе імя Сталіна. Арышта­ваны 25.5.1951. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 3.8.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены датэрмінова 29.1.1955. Рэабілітаваны 20.10.1989.

ЛОЗЛЕЎ Іван Міхайлавіч, н. у 1898 у в. Якубоўка Гомельскага р-на. Працаваў майстрам на чыгунцы. Арыштаваны 3.6.1947. Па пастанове Вярхоўнага Суда СССР ад 6.1.1948 зняволены на 3 гады ў ППЛ. Вызвалены ў 1950. Рэабілітаваны 26.1.1960.

ЛУКОМСКАЯ Фядосся Іванаўна, н. у 1903. Працавала ў гандлі. Арыштавана 31.12.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 21.7.1945 зняволена на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 8.6.1992.

ЛЯБЕНДЗІКАВА (ЛЯБЕНДЗІК) Раіса Канстанцінаўна, н. у 1919. Ваенфельчар 6-га кавалерыйскага корпуса. Арыш­тавана 7.5.1943. Па пастанове асобай нара­ды пры НКУС СССР ад 9.10.1943 зняво­лена на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 2.3.1992.

ЛЯСТОВА Ефрасіння Аляксандраўна, н. у 1896 у г. Краснадар. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 28.12.1948. Па пастанове асо­бай нарады пры МДБ СССР ад 9.3.1949 саслана на спецпасяленне. Рэабілітавана 20.4.1990.

МАІСЕЕНКА Мікалай Мікалаевіч, н. у 1926. Мал. сярж. в/ч 24377. Арыштаваны 20.7.1948. Па пастанове Ваеннага трыбуна­ла Маскоўскай ваеннай акругі ад 27.10.1948 зняволены на 15 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 20.9.1955.

МАЛАХАВА Праскоўя Аляксандраўна, н. у 1916 у г.п. Уваравічы Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 27.10.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 18.1.1993.

МАЛАШКА Аляксандр Мікалаевіч, н. у 1894 у былой Віленскай губ. Жыў у Гомелі, працаваў загадчыкам склада аўтарамонтнага завода. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 29.7.1942 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця па­карання (Узбекістан) 3.11.1942. Рэабілітаваны 13.9.1982.

МАЛЬЧЭЎСКІ Іосіф Іосіфавіч, н. у 1878 у Валынскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў кантралёрам на чыгунцы. Арыштаваны 30.6.1941. Па пастанове ва­еннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 3.7.1941 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання 10.2.1943. Рэабілітаваны 14.5.1958.

МАНАЕЎ Іван Андрэевіч, н. у 1908 у в. Яроміна Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў настаўнікам. Арыштаваны 2.12.1948. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла войск МУС па Гомельскай вобл. ад 29.1.1949 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Вызвалены 20.1.1956. Рэабілітаваны 27.6.1960.

МАРГОЛІН Ісак Навумавіч, н. у 1884 у м. Любанічы Кіраўскага р-на Магілёўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў выкладчыкам у Гомельскім педінстытуце. Арыштаваны 3.10.1950. Па пастанове асо­бай нарады пры МДБ СССР ад 12.5.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання 11.8.1951. Рэабілітаваны 23.4.1956.

МАРКАЎЦОВА Алена Цімафееўна, н. у 1913 у в. Асобіна Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі, праца­вала рабочай на лесазаводзе. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 27.10.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 27.1.1993.

МАРКОЎСКІ Антон Францавіч, н. у 1916 у в. Кісялёўка Снегіроўскага р-на Нікалаеўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў інжынерам-механікам. Арыштаваны 15.12.1943. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 3.6.1944 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 24.5.1952. Рэабілітаваны 26.6.1958.

МАРЧАНКА Ульяна Сцяпанаўна, н. у 1914 у в. Лаза Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі. Арышта­вана 21.7.1944. Па пастанове асобай нара­ды пры НКУС СССР ад 1.9.1945 зняволе­на на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 15.11.1976.

МАР’ЯНІНА Марыя Рыгораўна, н. у 1909 у м. Гарадзец Рагачоўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала псаломшчыкам Гомельскай Праабражэнскай царквы. Арыштавана 24.8.1949. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 14.12.1949 выслана ў Казахстан. Вызва­лена ў 1954. Рэабілітавана 29.11.1991.

МАСЛА Васіль Рыгоравіч, н. у 1885 у в. Касьянаўка Прылуцкага р-на Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыўу Гомелі, працаваў багажным касірам. Арыштаваны 20.7.1945. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла Беларускай чыгункі ад 14.9.1945 зня­волены на 6 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 7.5.1963.

МАСЛЮКОЎ Гардзей Мікалаевіч, н. у 1899 у в. Целяшы Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыш­таваны 24.3.1949. Па пастанове Судовай калегіі Гомельскага абласнога суда ад 7.7.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 8.7.1960.

МАСЮКОЎ Уладзімір Сцяпанавіч, н. у 1924 у г.п. Тураў Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў электраманцёрам у Гомельскім рачным порце. Арыштаваны 22.12.1943. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 3.4.1944 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 22.7.1992.

МЕЕРСОН Леў Аронавіч, н. у 1893 у г. Бронніцы Маскоўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў начальнікам фінчасці пры ўпраўленні Беларускай чыгункі. Арышта­ваны 26.12.1949. Па пастанове асобай нара­ды пры МДБ СССР ад 13.9.1950 прыга­вораны да вышэйшай меры пакарання. Вызвалены ў 1959. Рэабілітаваны 7.8.1964.

МІЛУН Міхаіл Іванавіч, н. у 1933 у в. Ламачы Хойніцкага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, быў студэнтам Гомельскага рачнога тэхнікума. Арыштаваны 20.3.1953. Па пастанове лінейнага суда Дняпроўскага басейна ад 28.4.1953 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1957. Рэабілітаваны 18.9.1989.

МІНЗА Іван Максімавіч, н. у 1906 у в. Краснаполле Каропскага р-на Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў качагарам на судне Дняпроўска-Дзвінскага рачнога параходства. Арыштава­ны 26.6.1941. Па пастанове Самаркандскага абласнога суда ад 7.10.1941 зняволе­ны на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 31.8.1990.

МІХАЙЛАЎ Васіль Мікалаевіч, н. у 1924. Працаваў танцорам у Беларускім дзяржаўным ансамблі песні і танца. Арыш­таваны 2.10.1948. Па пастанове ваеннага трыбунала войск МУС па Гомельскай вобл. ад 3.1.1949 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. 11.10.1954 пакаранне зменшана да 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Вызвалены 29.8.1955. Рэабілітаваны 5.8.1989.

НАВУМЕНКА Васіліса Іванаўна, н. у 1923. Жыла ў Гомелі, працавала ў дзіцячых яслях № 2. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 10.2.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 16.5.1992.

НАЗДРА Васіль Ульянавіч, н. у 1923 у в. Жудзілава Унечскага р-на Бранскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў дзяжурным на пасту ст. Гомель. Арыштаваны 23.4.1958. Па пастанове Судовай калегіі Гомельскага абласнога суда ад 10.6.1958 зняволены на 3 гады ў ППЛ. Вызвалены 25.7.1960. Рэабілітаваны 5.7.1971.

НАЙШУЛЕР Гірш Эльевіч, н. у 1882 у в. Паддабранка Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў на аўчынна-футравым за­водзе. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастано­ве асобай нарады пры НКУС СССР ад 29.7.1942 зняволены на 10 гадоў. Вызва­лены ў красавіку 1943. Рэабілітаваны 3.1.1956.

НАСЫПАНАЎ Сава Іванавіч, н. у 1883 у с. Наваселіца Адэскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў нарыхтоўшчыкам у Го­мельскай раённай нарыхтоўчай канторы. Арыштаваны 31.12.1944. Па пастанове асо­бай нарады пры НКУС СССР ад 29.12.1945 высланы тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітаваны 16.1.1989.

НАХАБЦАВА Марыя Дзмітрыеўна, н. у 1904 у в. Бабічы Чачэрскага р-на Гомель­скай вобл. Жыла ў Гомелі. Па пастанове асобай нарады пры МУС СССР ад 6.5.1946 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 30.11.1993.

НАХАБЦАВА Марыя Тарасаўна, н. у 1927 у в. Бабічы Чачэрскага р-на Гомель­скай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала рабо­чай на водным транспарце. Па пастанове асобай нарады пры МУС СССР ад 6.5.1946 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 30.11.1993.

НІКАЛАЕЎ Дзмітрый Мікалаевіч, н. у 1887. Працаваў камендантам зелянгаса. Арыштаваны 25.3.1941. Па пастанове асо­бай нарады пры НКУС СССР ад 29.7.1942 зняволены на 3 гады ў ППЛ. Рэабілітаваны 30.11.1989.

НІКАЛАЮК Кірыл Фёдаравіч, н. у в. Хаткі Жабінкаўскага р-на Брэсцкай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў настаўнікам у СШ № 1. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастано­ве асобай нарады пры НКУС СССР ад 4.7.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Вызвалены 25.3.1943. Рэабілітаваны 5.9.1955.

НІШЧЭТАВА Ганна Пятроўна, н. у 1900 у с. Ваганічы Чарнігаўскай вобл., Украіна. Жыла ў Гомелі, працавала прыбіральшчыцай у магазіне. Арыштавана 27.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 1.8.1942 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 10.1.1961.

НЯЧАЕЎ Іван Кандратавіч, н. у 1921 у г. Ветка Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 28.11.1943. Па пастанове ва­еннага трыбунала войск НКУС па Гомель­скай вобл. ад 13.3.1944 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1952. Рэабілітаваны 3.8.1966.

ПАЛУЯНЧАНКА Анастасія Сцяпанаўна, н. у 1906 у г. Вільніос, Літва. Жыла ў Гомелі, працавала загадчыцай вагона-крамы АРЗ ст. Гомель. Арыштавана 27.6.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 18.7.1945 зняволена на 4 гады ў ППЛ. Вызваленаў 1948. Рэабілітавана 22.5.1992.

ГІАІТОЎ Пётр Фёдаравіч, н. у 1883 у г. Вільнюс, Літва. Жыў у Гомелі, працаваў сталяром на млынкамбінаце № 8. Арышта­ваны 19.8.1949. Па пастанове Судовай калегіі Гомельскага абласнога суда ад 23.12.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 3.11.1989.

ПАТАШКІН Пётр Піліпавіч, н. у 1894 у г. Горкі. Жыў у в. Прудок, працаваў аграномам конезавода. Арыштаваны 27.6.1941. Па пастанове Самаркандскага абласнога суда ад 13.11.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 27.12.1958.

ПАЎЛАЎ Гаўрыла Паўлавіч, н. у 1889 у в. Пятроўскае Маскоўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў урачом ст. Гомель. Арыш­таваны 22.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 17.6.1942 зняволены на 5 гадоў. Рэабілітаваны 28.8.1959.

ПАЎЛАЎ Георгій Іванавіч, н. у 1904. Працаваў інжынерам-тэхнолагам на пара­возавагонарамонтным заводзе. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 22.7.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Неўзабаве быў вызвалены i накіраваны ў дзеючую армію. Рэабілітаваны 31.7.1989.

ПАХМЕСЦЕРАЎ Фядос Мікітавіч. н. у 1902 у в. Старая Беліца Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў рабочым на ст. Гомель. Арыштаваны 27.6.1949. Па паста­нове лінейнага суда Беларускай чыгункі ад 6.8.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 21.5.1956. Рэабілітаваны 21.12.1959.

ПАЦЯЮК Міхаіл Мікітавіч, н. у 1886 у Валынскай вобл., Украіна. Жыў у Гомелі, працаваў бухгалтарам-фельчарам. Арышта­ваны 23.6.1941. Па пастанове асобай нара­ды пры НКУС СССР ад 15.7.1942 зняво­лены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 18.12.1989.

ПЕНХЯРОВІЧ-ПЕНХЯРАШ Калман Абрамавіч, н. у 1894 у г. Беласток, Польшча. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 2.12.1948. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 2.3.1949 высланы на спецпасяленне. Рэабілітаваны 27.4.1957.

ПІЛЕЦКІ Тарас Мінавіч, н. у 1891 у в. Завужаль Рэчыцкага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў у абласной нарыхтоўчай канторы. Арыштаваны 18.10.1948. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 24.12.1948 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 24.6.1954. Рэабілітаваны 18.1.1961.

ПІСАРЭНКА Цімафей Аляксеевіч, н. у 1922 у Навабеліцы. Рад. 1162-га сп. Арыш­таваны 13.10.1944. Па пастанове Ваеннага трыбунала 3-га Беларускага фронту ад 26.12.1944 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны 9.11.1989.

ПІСКУНОЎ Адам Ягоравіч, н. у 1877 у Вегкаўскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў цесляром. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастанове Самаркандскага абласнога суда ад 6.10.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілігаваны 3.8.1990.

ПЛЕСКАЯ Марыя Іванаўна, н. у 1923 у в. Валатава Гомельскага р-на. Працавала інструктарам малочнай кухні г. Гомеля. Арыштавана 13.7.1941. Па пастанове ваен­нага трыбунала Беларускай чыгункі ад 20.7.1941 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 21.10.1991.

ПРАТАПОПАЎ Рыгор Мікалаевіч, н. у 1893. Працаваў касірам гарадской электрастанцыі. Арыштаваны 11.1.1945. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 29.12.1945 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Вызвалены 10.12.1949. Рэабілітаваны 30.5.1991.

ПРЫБЫЛЬСКІ Барыс Іванавіч, н. у 1904. Працаваў начальнікам ліцейнага цэха завода «Рухавік рэвалюцыі». Арыштаваны 8.2.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 24.3.1945 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 25.3.1958.

ПРЫХОДЗЬКА Іван Іванавіч, н. у 1902 у в. Чырвоная Буда Добрушскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў экспедытарам на райпрамкамбінаце. Арыштаваны 24.8.1950. Па пастанове асо­бай нарады пры МДБ СССР ад 2.12.1950 высланы ў Краснаярскі край. Рэабілітаваны 10.7.1956.

РАВЯНКОЎ Максім Пятровіч, н. у 1912 у в. Антонаўка Добрушскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў токарам на паравозавагонарамонтным за­водзе. Арыштаваны 24.6.1941. Па пастано­ве асобай нарады пры НКУС СССР ад 24.6.1942 зняволены на 6 гадоў у ППЛ. Загінуў у турме г. Самарканда (Узбекістан) у чэрвені 1942. Рэабілітаваны 27.12.1989.

РАГУЗАЎ Гаўрыла Адамавіч, н. у 1912 у в. Данілавічы Веткаўскага р-на Гомель­скай вобл. Жыў у в. Ніжні Брылёў Гомель­скага р-на, працаваў электразваршчыкам на заводзе «Гомсельмаш». Арыштаваны 3.9.1951. Па пастанове ваеннага трыбуна­ла войск МДБ па Гомельскай вобл, ад 16.11.1951 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 7.3.1955.

РАЗАНАЎ Антон Сямёнавіч, н. у 1904 у в. Аляксеева Віцебскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў загадчыкам аграхімлабараторыі пры Гомельскай МТС. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 27.1.1951 высланы на пасяленне ў Джамбульскую вобл. Рэабілітаваны 29.5.1956.

РАМАНОВІЧ Елізавета Нікіфараўна, н. у 1903 у м. Гарадок былой Віленскай губ. Жыла ў Гомелі, працавала машыністкай у аблбудтрэсце. Арыштавана 4.11.1944. Па пастанове ваеннага трыбунала войск НКУС па Гомельскай вобл. ад 9.2.1945 зняволе­на на 8 гадоў у ППЛ. Вызвалена ў 1952. Рэабілітавана 16.9.1960.

РАХЛЕЎ Рыгор Аляксандравіч, н. у 1894. Намеснік начальніка аддзела інтэнданцкага ўпраўлення Прыбалтыйскай ваеннай акругі. Арыштаваны 18.11.1941. Па пастанове Ваеннага трыбунала Паўночна-Заходняга фронту ад 13.12.1941 зняволе­ны на 7 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1944. Рэабілітаваны 5.5.1968.

РУБЕЖЫН Саламон Барысавіч, н. у 1905. Працаваў начальнікам упраўлення Белваенгандлю. Арыштаваны 17.1.1952. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 27.8.1952 высланы ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітаваны 29.7.1990.

РУДЗІНСКАЯ Алена Паўлаўна, н. у 1900. Арыштавана 20.1.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 5.8.1944 зняволена на 6 гадоў у ППЛ. Вызвалена 9.12.1949. Рэабілітавана 15.9.1992.

САДОЎНІКАВА Зоя Яўсееўна, н. у 1923 у в. Пасека-Слабодка Чачэрскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў г.п. Касцюкоўка. Арыштавана 22.3.1945. Па пастанове асо­бай нарады пры МУС СССР ад 27.6.1946 зняволена на 5 гадоў у ППЛ. Вызвалена 29.1.1950. Рэабілітавана 11.5.1966.

САКАЛОЎСКІ Аляксандр Баляслававіч, н. у 1880. Працаваў касірам у ашчаднай касе. Арыштаваны 27.6.1941. Па пастанове Самаркандскага абласнога суда ад 20.11.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 30.8.1991.

САКОВІЧ-ГУРЗО Лідзія Іванаўна, н. у 1883 у г. Мінск. Жыла ў Гомелі. Арыш­тавана 25.3.1941. Па пастанове асобай на­рады пры НКУС СССР ад 23.2.1943 выс­лана на спецпасяленне тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 4.2.1963.

САЛАГУБ Фёдар Васільевіч, н. у 1920 у г. Клімавічы Магілёўскай вобл. Жыў у Гомелі. Рад. 835-га сп 237-й сд. Арыштава­ны 20.7.1942. Па пастанове ваеннага тры­бунала 237-й сд ад 27.7.1942 зняволены на 10 гадоў. Рэабілітаваны 20.6.1990.

САЛАМЫКІН Сямён Максімавіч, н. у 1886 у в. Свяцк Навазыбкаўскага р-на Бранскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштава­ны 28.10.1949. Па пастанове асобай нара­ды пры МДБ СССР ад 28.6.1950 зняволе­ны на 7 гадоў у ППЛ. Вызвалены 3.9.1955. Рэабілітаваны 14.9.1989.

САМУСЕЎ Пётр Фёдаравіч, н. у 1893 у с. Новы Ройск Арлоўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў касірам гарадской электрастанцыі. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 5.1.1942 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыцця пакарання ў 1942. Рэабілітаваны 21.4.1958.

САРОКА Мікалай Ціханавіч, н. у 1912 у Літве. Жыў у Гомелі, працаваў інжынерам на Гомельскім суднарамонтным заводзе. Арыштаваны 31.7.1947. Па паста­нове Ваеннага трыбунала Беларускай ваен­най акругі ад 8.3.1948 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1956. Рэабілітаваны 9.6.1972.

САЎЧАНКА Галіна Аляксандраўна, н. у 1923 у г.п. Уваравічы Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 17.1.1945. Па пастанове ваен­нага трыбунала войск НКУС па Гомельс­кай вобл, ад 25.2.1945 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалена ў 1954. Рэабілітавана 2.12.1991.

СЕМЯНЮК Клаўдзія Дзмітрыеўна, н. у 1888 у г. Карачаева Арлоўскай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала ўрачом. Арыш­тавана 2.8.1941. Па пастанове Ваеннага трыбунала войск НКУС СССР ад 23.10.1941 зняволена на 10 гадоў у ППЛ. Загінула ў месцы адбыцця пакарання 2.4.1942. Рэабілітавана 26.5.1966.

СЕРДЗЮКОВА Марыя Захараўна, н. у 1908 у в. Яроміна Гомельскага р-на. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 15.2.1944. Па паста­нове асобай нарады пры НКУС СССР ад 30.6.1945 выслана тэрмінам на 5 гадоў з забаронай пражывання ў рэжымных мясцовасцях. Рэабілітавана 31.8.1992.

СІНЕВІЧ Карл Іосіфавіч, н. у 1891 у в. Боркі Мінскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў цесляром у аблбудтрэсце. Арыштава­ны 23.6.1941. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 24.6.1942 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Загінуў у месцы адбыц­ця пакарання 3.8.1942. Рэабілітаваны 27.9.1989.

СКАЧКО Якаў Іванавіч, н. у 1909 у в. Ястрабка Лоеўскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў возчыкам на кандытарскім камбінаце «Спартак». Арыштаваны 25.2.1950. Па пастанове ваен­нага трыбунала войск МУС па Гомельс­кай вобл. ад 16-17.5.1950 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1955. Рэабілітаваны 27.4.1955.

СКОРМАН Іошуа Саламонавіч, н. у 1876 у г. Рагачоў Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 5.6.1950. Па пастано­ве асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабі літаваны 14.1.1966.

СЛАВІН Хаім Абрамавіч, н. у 1899. Працаваў токарам па электрамантажным участку № 6. Арыштаваны 25.8.1950. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.1.1951 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 14.1.1966.

СМАЛЯР Адам Патапавіч, н. у 1886 у в. Бакавец Нараўлянскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў конюхам у спецнафтабудзе. Арыштаваны 9.7.1941. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 14.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 20.7.1941. Рэабілітаваны 21.10.1991.

СТАНКЕВІЧ Анатоль Аляксандравіч, н. у 1924. Працаваў кіраўніком танцавальнага гуртка. Арыштаваны 22.9.1948. Па па­станове ваеннага трыбунала войск МУС па Гомельскай вобл, ад 3.1.1949 зняволены на 25 гадоў у ППЛ. 11.10.1951 пакаранне зніжана да 10 гадоў зняволення. Вызвале­ны 12.11.1955. Рэабілітаваны 15.8.1989.

СТАСЕНКА Ганна Васільеўна, н. у 1912. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 20.1.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 18.1.1993.

СТРАВІНСКІ Віктар Віктаравіч, н. у 1913 у в. Аліта Гродзенскай вобл.

УДОВІН Ульян Акімавіч, н. у 1893 у г. Злынка Бранскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў маляром. Арыштаваны 23.6.1941. Па пастанове Самаркандскага абласного суда ад 6.10.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 3.8.1990.

ФАЙГІН Ісак Львовіч, н. у 1903. Жыў у Ленінградзе, працаваў выкладчыкам фізкультуры ў інстытуце савецкага гандлю Да верасня 1941 быў на Ленінградскім фронце. Арыштаваны 31.10.1945. Па паста ­нове Ваеннага трыбунала Ленінградскай ваеннай акругі ад 5.3.1946 зняволены на 10 гадоў у ППЛ з пазбаўленнем воінскага звання «капітан». Вызвалены 20.3.1955, Рэабілітаваны 13.8.1966.

ФАЙГІН Самуіл Львовіч, н. у 1907. Жыў у Ленінградзе, працаваў дацэнтам у дзяржаўным інстытуце фізкультуры. Арыштаваны 27.12.1946. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.9.1947 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 9.4.1956.

ФЕЛЬДБАУМ Майсей Абрамавіч, н. у 1890 у Польшчы. Жыў у Гомелі, працаваў рабочым на шчаціннай фабрыцы. Па паста­нове асобай нарады пры МДБ СССР ад 31.5.1950 высланы ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Вызвалены ў 1956. Рэабілітаваны 10.7.1956.

ФІЛЮКОЎ Рыгор Яўлампіевіч, н. у 1909, в. Матронаўка Жукоўскага р-на Арлоўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў у НКУС БССР. Арыштаваны 12.1.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 5.8.1944 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Вызвалены 15.10.1951. Рэабілітаваны 12.10.1989.

ФІЦАВА Іда Зіноўеўна, н. у 1920 у г. Навабеліца. Жыла ў Гомелі, працавала настаўніцай. Арыштавана 18.2.1947. Па па­станове ваеннага трыбунала войск МУС па Гомельскай вобл, ад 31.3.1947 зняволе­на на 15 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 27.1.1992.

ХАДОРКІН Павел Емяльянавіч, н. у 1912 у в. Вуць Добрушскага р-на Гомель­скай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 24.12.1948. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.4.1949 высланы ў Казахстан. Рэабі літаваны 18.1.1965.

ХАЛЯЎКА Аляксей Лявонавіч, н. у 1927 у в. Жгунская Буда Добрушскага р-на Гомельскай вобл. Студэнт Гомельскага тэхнікума чыгуначнікаў. Арыштаваны ў 1945. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 30.5.1945 зняволе­ны на 6 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 6.7.1965.

ХАМУЯН Айвас Шабасавіч, н. у 1907 у Іране. Жыў у Гомелі, працаваў у арцелі інвалідаў «Кааператар». Арыштаваны 25.4.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 18.7.1945 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 29.5.1992.

ХЕНКІН Барыс Мікалаевіч (Насонавіч), н. у 1921 у г. Днепрапятроўск, Украіна. Жыў у Гомелі. Сяржант 36-га зсп. Арыштаваны 5.8.1942. Па пастанове ваен­нага трыбунала 18-й запасной стралковай брыгады ад 23.10.1942 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 21.5.1952. Рэабілітаваны 29.5.1986.

ХРЫЛЁЎ Іван Ісакавіч, н. у 1882 у Полацкім р-не Віцебскай вобл. Жыў у Навабеліцы, працаваў на фабрыцы «Везувій». Арыштаваны 24.8.1945. Па па­станове ваеннага трыбунала войск НКУС па Гомельскай вобл. ад 21.9.1945 зняволе­ны на 6 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 16.7.1990.

ХРЫСТОВІЧ Мікалай Мікалаевіч, н. у 1924. Працаваў кінамеханікам абласнога аддзела кінафікацыі. Арыштаваны 14.12.1943. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 3.6.1944 зняволены на 3 гады ў ППЛ. Рэабілітаваны 27.4.1995.

ХУДАЯРАЎ Канстанцін Семёнавіч, н. у 1910 на ст. Любіна Омскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў рабочым у паравозным дэпо. Арыштаваны 22.6.1941. Па пастано­ве ваеннага трыбунала 21-й арміі ад 30.6.1941 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 21.10.1991.

ЦІМАФЕЕЎ Іван Міхайлавіч, н. у 1892 у в. Слабада Варонежскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў бухгалтарам на ст. Гомель. Арыштаваны 24.6.1941. Па пастанове асо­бай нарады пра НКУС СССР ад 8.8.1942 зняволены на 5 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 3.8.1989.

ЦІТАВЕЦ Якаў Самойлавіч, н. у 1909 у в. Заспа Рэчыцкага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 6.4.1943. Па пастанове ваеннага трыбунала Ашхабадскага гарнізона ад 12.7.1943 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 28.3.1945. Рэабілітаваны 11.5.1945.

ЦІШКЕВІЧ Іван Осіпавіч, н. у 1896 у г. Рэчыца Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў вартаўніком у рамесным вучылішчы № 1 г. Гомеля. Арыштаваны 10.7.1950. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 25.10.1950 высланы на пасяленне ў Краснаярскі край. Рэабілітаваны 16.1.1989.

ЦУРКУНОЎ Міна Андрэевіч, н. у 1893 у в. Чкалава Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў возчыкам. Арыштаваны18.1.1949. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 20.4.1949 высланы на па­сяленне . Рэабілітаваны 11.8.1989.

ЧАЙНІКАЎ Андрэй Кузьміч, н. у 1907 у в. Галееўка Гомельскага р-на Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў слесарам на падстанцыі сувязі. Арыштаваны 9.2.1949. Па пастанове лінейнага суда Беларускай чыгункі ад 15.12.1949 зняволены на 8 гадоў у ППЛ. Рэабілітаваны 6.6.1956.

ЧЫБІС Еўдакія Васільеўна, н. у 1898 на Украіне. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 9.1.1945. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 29.12.1945 выслана ў Акмолінскую вобл, тэрмінам на 5 гадоў. Вызвалена 9.1.1950. Рэабілітавана 27.6.1989.

ЧЫЖЫК Міхаіл Рыгоравіч, н. у 1910 у г. Рэчыца Гомельскай вобл. Жыў у Гомелі. Рад. 78-га палка па ахове чыгуначных збудаванняў. Арыштаваны 9.7.1941. Па пас­танове ваеннага трыбунала войск аховы тылу Заходняга фронту ад 23.7.1941 зня­волены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены ў 1951. Рэабілітаваны 26.6.1956.

ЧЫКІЗАВА Нэля Сафронаўна, н. у 1909 у г. Міргарад, Украіна. Жыла ў Гомелі. Арыштавана 8.6.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 24.3.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 1.6.1992.

ШАБАНАЎ Мікалай Пятровіч, н. у 1908 у в. Крыўлянка былой Віленскай губ. Жыў у Гомелі, працаваў інжынерам на Гомельскім райпрамкамбінаце. Арыштава­ны 21.4.1949. Па пастанове судовой калегіі Гомельскага абласнога суда ад 21.7.1949 зняволены на 10 гадоў у ППЛ. Вызвалены 14.3.1955. Рэабілітаваны 10.9.1968.

ШАЛУПАЕЎ Мікіта Ціханавіч, н. у 1897 у в. Старая Беліца Гомельскага р-на. Жыў у Гомелі, працаваў санітарам у радзільным доме. Арыштаваны 30.6.1941. Па пастанове ваеннага трыбунала Беларус­кай чыгункі ад 6.7.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 10.7.1941. Рэабілітаваны 24.8.1990.

ШВЕДАВА Браніслава Казіміраўна, н. у 1901 у в. Юркевічы Жыткавіцкага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі, працава­ла рабочай. Арыштавана 15.7.1941. Па па­станове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 20.7.1941 прыгаворана да вы­шэйшай меры пакарання. Расстраляна 24.7.1941. Рэабілітавана 12.8.1991.

ШУБ Іосіф Ісаевіч, н. у 1903 у г. Крычаў Магілёўскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў дырэктарам гасцініцы. Па пастанове асобай нарады пры МДБ СССР ад 5.5.1951 высланы на спецпасяленне. Рэабі літаваны 11.2.1960.

ШУКАЛА Аляксандр Сямёнавіч, н. у 1891 у в. Гарбовіцы Брэсцкай вобл. Жыў у Гомелі. Арыштаваны 29.7.1941. Па паста­нове ваеннага трыбунала Беларускай чыгункі ад 11.8.1941 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 13.8.1941. Рэабілітаваны 22.2.1972.

ШУПАН Рыгор Іванавіч, н. у 1907 у Брагінскім р-не Гомельскай вобл. Жыў у в. Якубоўка, працаваў сталяром у аблспажыўсаюзе. Арыштаваны 28.1.1949. Па па­станове ваеннага трыбунала войск МУС па Гомельскай вобл ад 27.5.1949 зняволены на 25 гадоў. Вызвалены 15.10.1955. Рэабілітаваны 30.9.1955.

ШЫДЛОЎСКАЯ Ала Сяргееўна, н. у 1112. Арыштавана 3.1.1944. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 6.5.1944 выслана ў Новасібірскую вобл, тэрмінам на 5 гадоў. Рэабілітавана 10.8.1992.

ШЫДЛОЎСКІ Фларыян Ігнатавіч, н. у 1993 у в. Дашкі Мінскай вобл. Жыў у Гомелі, працаваў цесляром. У 1949 высла­ны на спецпасяленне ў Казахстан. Рэабілітаваны 6.1956.

ЯРОЦКІ Іван Філімонавіч, н. у 1901 на Украіне. Жыў у Гомелі. Святар. Арышта­ваны 3.2.1949. Па пастанове Гомельскага абласнога суда ад 3.6.1949 зняволены на 25 гадоў. Рэабілітаваны 12.6.1992.

ЯРОШКІНА Зінаіда Мацвееўна, н. у 1912 у в. Рудзянец Буда-Кашалёўскага р-на Гомельскай вобл. Жыла ў Гомелі. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 9.6.1945 выслана ў Краснаярскі край тэрмінам на 3 гады. Рэабілітавана 3.12.1992.

ЯРЦАЎ Іван Паўлавіч, н. у 1917. Тэхнік 433-га авіяпалка. Арыштаваны 11.4.1942. Па пастанове ваеннага трыбунала палка ад 26.5.1942 прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. 30.6.1942 пакаранне было за­менена на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны 14.11.1959.

ЯЎДОСІН Давід Львовіч, н. у 1912. Радавы 986-га сп 230-й сд. Арыштаваны ў 1942. Па пастанове ваеннага трыбунала 230-й сд ад 8.6.1942 зняволены на 7 гадоў у ППЛ. Вызвалены 9.6.1949. Рэабілітаваны 17.5.1972.

ЯЎМЕНЕНКА Марыя Аляксееўна, н. у 1912 у Краснапольскім р-не Магілёўскай вобл. Жыла ў Гомелі, працавала швачкай. Арыштавана 27.6.1945. Па пастанове ваен­нага трыбунала войск НКУС па Гомельс­кай вобл, ад 15.8.1945 зняволена на 7 гадоў у ППЛ. Рэабілітавана 28.11.1994.


Крыніца:
Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. Гомель: гісторыка-дакументальная хроніка: у 2 кн. / рэд. Генадзь Васільевіч Кісялёў. – Мінск : БелТА, 1999. Кн. 1. Ст. 486-500.