Разрешение административного отдела Гомельского окрисполкома Ветковской еврейской религиозной общине на строительство миквы в г. Ветка

0
958
Миква

2 января 1929 г. 

Дадзен гэтакі Гомельскім акр. адмін. аддзелам Веткаўскай яўрэйскай рэлігійнай абшчыне ў ліцэ ўпаўнаважаных абшчыны Соркіна М.Л. і Міхліна А.М. ў тым, што ім дазваляецца пабудова ў г. Ветке бассейн мікву з саблюдзеньнем правіл санітарыі, што і сьведчыцца.

Мае моц да 1 сакавіка 1929 г.

Нач. акр. адмін. аддзелу            Млодак

Загад. стола адмін. нагляду      Рослаўцаў 

ГАГО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 176. Л. 10. Копия.


Источник:
Конфессии на Гомельщине (20-30-е годы XX в.): док. и материалы сост.: М.А. Алейникова [и др.]; под. ред. В.П. Пичукова; редкол.: В.И. Ада мушко [и др.]. — Минск: НАРБ, 2013. — 388 с.: ил. С. 184.