Галоўная Пячатка караля Рэчы Паспалітай Уладзіслава IV Вазы з Гомеля Оттиск королевской печати Владислава 4 Вазы

Оттиск королевской печати Владислава 4 Вазы

Реверс и аверс печати Владислава 4 Вазы, найденные в Гомеле

Старый оттиск королевской печати

Королевская печать Владислава IV Вазы
Уладзіслаў IV Ваза