Новыя Мілевічы (Жыткавіцкі р-н)

0
1652

Базун Валянціна Сцяпанаўна.
Тарсан Алена Андрэеўна.
Пракаповіч Ніна Пятроўна.
Пракаповіч Марыя Рыгораўна.
Мацукевіч Ганна Петроўна.

Клімовіч Валянціна Андрэеўна, в. Новыя Мілевічы.
Дуброўская Ганна Усцінаўна, 1943 г.н., в. Новыя Мілевічы.
Басарановіч Наталля Барысаўна, 1956 г.н., в. Новыя Мілевічы. – заг. Кл., вул. Зарэчная.
Базун Валянціна Максімаўна, 1937 г.н., в. Людзеневічы.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

( Вяселле.
Спявае і пераказвае.)

Б: К маладой сваты едуць, свадзьба.
Проці сватнего дв`ора
Проці сватнего дв`ора
Да высокая го-р, гора.
Да высокая гора.
А не (ў)зыці, а не (ў)з`еха-ць, а не (ў)з`еха-ці,
А не (ў)зыці, а не (ў)з`еха-ці,
А не коніка звесць, звесці,
А не коніка звесці,
А не самому (ў)злесць.

/у/

Ой войшла, вобегла
Ой войшла, вобегла
Маладзенькая Валеч

/у/

Маладзенькая Валечка
Хусціною да замахну-, да замахнула.

/у/

Хусціною да замахнула.
К сабе сватоў да паверну-, да завернула.

/у/

К сабе сватоў да завернула.
-Сюды, сюды, да мае сватоў, сватоўе.

/у/

-Сюды, сюды, да мае сватоўе.
Маго бацьку падвор.

/у/

(ў) пры пераказе.

Базун Валянціна Сцяпанаўна.
Тарсан Алена Андрэеўна.
Пракаповіч Ніна Пятроўна.
Пракаповіч Марыя Рыгораўна.
Мацукевіч Ганна Петроўна.

Клімовіч Валянціна Андрэеўна, в. Новыя Мілевічы.
Дуброўская Ганна Усцінаўна, 1943 г.н., в. Новыя Мілевічы.
Басарановіч Наталля Барысаўна, 1956 г.н., в. Новыя Мілевічы. – заг. Кл., вул. Зарэчная.

Базун Валянціна Максімаўна, 1937 г.н., в. Людзеневічы.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Б: Эта лесная песня.

(Карагод)

Ой ляцелі жураўлі,
Ой лецелі жураўлі,
Селі ў п`алі на раллі, на раллі,

у

Селі ў палі на раллі,
Сталі ёны буркав`а-ць, буркаваць,
Сталі яны буркаваць,
Да самі з сабой гавор`аць, гавор`ыць,

у

Да сама з сабой гавораць:
Каторая ролля лепш, ролья лепш,

у

Каторая ролья лепш:
Ці рання, ці п`озна, ці позна,
у

Ці рання, ці позна?
А на ранней пшэніц`а, пшыніца,

у

А на ранней пшыніца,
А на позней метліца.
Сабраліся два ўдоўцы,
Сабраліся два ўдоўцы
Да самі з сабой гавор`аць, гавор`аць,

у

Да самі з сабой гавораць:
Катор`ая жонка лепш, жонка лепш,

у
Катор`ая жонка лепш:
Да ці перв`ая, ці друга, ці друга,

у

Да ці перв`ая, ці друг`а?
А з перва`ю дзеці маў, дзеці маў,

у

Як з п`ерваю дзеці маў,
А з другою разагнаў.

у

Дзеці, дзеці пад лес`у,
Дзеці, дзеці пад лесу
Я вам есці прынесу.

у

А ў недзелю поран`о
А ў недзелю поран`о
Нехта ў лесе г`укае, г`укае,

у

Нехта ў лесе г`укае,
Бацько дзецей шукае:

у

– Йдзеце, дзеці, да дом`у,
Йдзеце, дзеці, да дому,
Трудно жыці аднаму.

У
Базун Валянціна Сцяпанаўна.
Тарсан Алена Андрэеўна.
Пракаповіч Ніна Пятроўна.
Пракаповіч Марыя Рыгораўна.
Мацукевіч Ганна Петроўна.

Клімовіч Валянціна Андрэеўна, в. Новыя Мілевічы.
Дуброўская Ганна Усцінаўна, 1943 г.н., в. Новыя Мілевічы.
Басарановіч Наталля Барысаўна, 1956 г.н., в. Новыя Мілевічы. – заг. Кл., вул. Зарэчная.
Базун Валянціна Максімаўна, 1937 г.н., в. Людзеневічы.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Л: А лясную яшчэ нейкую вы хацелі.

(Карагод)

Б:
Ой за лесом, за луг`ом
Ой за лесом, за луг`ом
у
Там дзеўчына г`улела, г`уляла,
у
Там дзеўчына г`уляла,
Цвет каліны л`амала, л`амала,
у
Цвет каліны л`амала,
Дай ў веночак зв`івала, зв`івала,
у
Дай ў веночак зв`івала,
Дай ына `его н`осіла, н`осіла,
у
Дай ына `его н`осіла,
Дай ына себе красіл`а, красіл`а,
у

Ой дай сама себе красіл`а,
Дай у міл`ого красіл`а,
Дай у міл`ого пр`осіл`а, просіл`а,
Дай у міл`ого просіл`а,
Ой ты міленькі ты мо-й, ох ты мой,
Ой ты міленькі ты мой,
Да ночуй ночэньку со мно-й.У

Б: Эта ж лясная.

Пашпартызацыя у адсутнічае.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Прыехала каляда з канца ў канец.
Каляд`а, кал`яда, калядз`іца мая.
Прыехала Каляда к Янку на двор.
Каляд`а, кал`яда, калядз`іца мая.
– А ты, Янка, нам скажы, чым даруеш?
Каляд`а, кал`яда, калядз`іца мая.
– Калі , Янка, не дасі бочку пшаніцы,
Каляд`а, кал`яда, калядз`іца мая.
Тады, Янка, отдасі младу Гонульку.
Каляд`а, кал`яда, калядз`іца мая.
Паехала каляда з канца ў канец.
Каляд`а, кал`яда, калядз`іца мая.

Пашпартызацыя у адсутнічае.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Добры вечар, шчодры вечар
Усім людзям на ўвесь вечар.
А ці дома пане твая?
А я бачу, яна дома.
Яна дома, не гуляе,
Піражочкі расчыняе.
А ці дома пан гасп`адар?
А я бачу, што ён дома.
Што ён дома, не гуляе,
Чалядоньку даглядае.
На ём шуба шубалёва,
Прычаплёна каліточка.
А ў калітцы у то нова:
Усім людзям па злат`ому.
Добры вечар, шчодры вечар
Усім людзям на ўвесь вечар.