Міфы і легенды ў гомельскім палацы

0
2088

У палацы Румянцавых-Паскевічаў адкрылася выстава заходнееўрапейскага мастацтва на тэму класічных міфаў старажытнасці ды біблейскія матывы.

З 4 жніўня 2016 г. у цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў працуе выстава «Біблейскія і міфалагічныя сюжэты ў заходне-еўрапейскім мастацтве XVII-XIX стагоддзяў». На ёй прадстаўлены больш за 70 твораў жывапісу, скульптуры і графікі XVII-XIX стагоддзяў з калекцыі заходнееўрапейскага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Зліццё ў адзінай экспазіцыі работ майстроў розных эпох, стыляў, мастацкіх школ дае ўнікальную магчымасць супаставіць розныя інтэрпрэтацыі міфалагічных і біблейскіх вобразаў і сюжэтаў.
Міфы Старажытнай Грэцыі і апавяданні Бібліі, напоўненыя глыбокім філасофскім і маральна-этычным зместам, даступныя для ўспрымання, зразумелыя людзям розных краін, народаў і пакаленняў. На працягу многіх стагоддзяў мастакі нязменна звярталіся да гэтых багатых крыніц, чэрпаючы ў іх сюжэты для сваіх твораў.
Радзімай антычнай міфалогіі была Грэцыя, дзе ў І тысячагоддзі да нашай эры складваліся паданні аб мясцовых багоў і герояў, пасля аб’яднаныя ў цыклы паданняў. Багі і героі ўвасаблялі ўсю складанасць пачуццяў, перажыванняў і запалу, якімі жыве чалавецтва. Антычныя міфы атрымалі шырокае распаўсюджванне і на працягу стагоддзяў падвяргаліся глыбокага вывучэння, тлумачэнню і інтэрпрэтацыі. Старажытныя міфы і легенды нясуць у сабе магутны зарад філасофскага, этычнага і эстэтычнага асэнсавання жыццёвых з’яў, ставячы перад чалавецтвам пытанні, якія да гэтага часу застаюцца актуальнымі.
У заходнееўрапейскім мастацтве XVII-XIX стагоддзяў творы на міфалагічную тэматыку былі надзвычай папулярныя. Майстры эпохі Адраджэння, а ўслед за імі мастакі барока, ракако і класіцызму сфармавалі ў сваёй творчасці складаную і разнастайную іканаграфію антычных сюжэтаў.
З моманту зараджэння хрысціянства ў выяўленчым мастацтве з’яўляюцца сюжэты і тэмы Бібліі. Мастакоў прыцягваюць зліццё высокай сімволікі і чалавечнасці, складанасць эмацыйных перажыванняў духу і розуму, уласцівыя за скупымі словамі Бібліі. Да XVII стагоддзю ў заходнееўрапейскім мастацтве выразна пазначыліся дзве лініі станковага жывапісу – рэлігійная, якая выконвалася па замове царквы, і карціна на біблейскую тэматыку, якая насіла чыста свецкі характар. Выявы Старога і новазапаветных сюжэтаў, створаныя па замове Хрысціянскай царквы, павінны былі ў даступнай форме тлумачыць біблейскія тэксты, спрыяць іх разуменню, ўзмацняць эмацыянальны ўспрыманне і, такім чынам, умацоўваць веру. Безумоўна, на працягу стагоддзяў канцэпцыі выявы тых ці іншых сюжэтаў мяняліся і ў немалой ступені залежалі як ад афіцыйнай дактрыны, так і ад трактоўкі саміх мастакоў. Кожны з майстроў адкрываў свае старонкі Святога Пісання, найбольш сугучныя сучаснай яму эпосе.

Экспанаты выставы «Біблейскія і міфалагічныя сюжэты ў заходне-еўрапейскім мастацтве XVII-XIX стагоддзяў» дапамогуць не толькі ўвайсці ў свет антычных міфаў і легенд, біблейскіх паданняў, але і пазнаёміцца з творчасцю вядомых заходнееўрапейскіх жывапісцаў, гравёраў і скульптараў XVII-XIХ стагоддзяў, чые творы захоўваюцца ў найбуйнейшай мастацкай скарбніцы нашай краіны.

Выстава будзе працаваць ажна да 13 лістапада.