Лексіка гаворак беларускага Прыпяцкага Палесся

0
1786
Лексіка гаворак беларускага Прыпяцкага Палессе

Палессе прыцягвае пільную ўвагу вучоных з XIX ст. Мяркуецца, што гэтая зона ўнікальная, а ў плане мовазнаўчым – архаічная, паколькі, на думку вучоных, праз Палессе пралягалі шляхі першага масавага перасялення праславян на ўсход. Таму структурна- тыпалагічны аналіз семантычных зрухаў і перабудоў у лексіцы, які праводзіцца ў нашым даследаванні, набывае першараднае значэнне.

Атлас, слоўнік. — Мінск: Права и эканоміка, 2008. — 354 с.

Чытаць кнігу