Гісторыя праваслаўнай царквы на Мазыршчыне (XIV–XVIII стст.)

0
1227
Гісторыя праваслаўнай царквы ў Мазыры і раёне

Гісторыя праваслаўнай царквы на Мазыршчыне ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай распрацавана недастаткова. Спецыяльных прац, прысвечаных дадзенай тэме няма. Некаторыя звесткі аб гісторыі праваслаўнай царквы ў Мазыры можна знайсці ў даследаваннях па гісторыі культавай архітэктуры або прысвечаных рэлігійнай палітыцы дзяржавы.

Галоўная складанасць у вывучэнні  гэтай праблемы: недастатковасць крыніц даследавання, як пісьмовых так і матэрыяльных. Шмат дакументаў загінула падчас шматлікіх войнаў на тэрыторыі Беларусі, пачынаючы ад нападаў татараў у XV ст. і да рэвалюцыйных хваляванняў пачатку XX ст. і падзей Другой сусветнай вайны. Частка архіва праваслаўнай царквы  знаходзіцца  ў Маскве, Санкт-Пецярбургу, Кіяве, Варшаве і Вільнюсе, што таксама ўскладняе іх выкарыстанне. Звесткі старажытнарускіх летапісаў  аб рэлігійным жыцці ўвогуле, і Мазыршчыны ў прыватнасці, захаваліся нешматлікія. Справа яшчэ ў тым, што летапісы апавядалі толькі аб самых важных дзяржаўных падзеях або вельмі надзвычайных з’явах.

Амаль усе спісы летапісаў (напрыклад, Валынскі) паведамляюць аб забойстве кіеўскага мітрапаліта Макарыя ў 1497 г. у в. Скрыгалаў Мазырскага павета і разарэнні г. Мазыра крымскімі татарамі [1]. Пазней Макарый быў прылічаны да ліку святых.  Роля царквы ў дзяржаве заўседы залежала ад знешняй сітуацыі і ўнутранай палітыкі.

Першыя дакладныя архіўныя звесткі аб існаванні праваслаўных храмаў у горадзе адносяцца да сярэдзіны XVI ст. Дзяржаўныя інвентары Мазыра 1552 г. і 1576 г. згадваюць 5 праваслаўных цэркваў:

 • Спаская (Праабражэння Гасподняга);
 • Мікольская;
 • Міхайлаўская;
 • Прэсвятой Багародзіцы;
 • Пятніцкая або Св. Параскевы [2].

Наяўнасць такой колькасці храмаў у XVI ст. сведчыць аб панаванні праваслаўя на Мазыршчыне нават у той час, калі дзяржаўная палітыка Вялікага Княства Літоўскага ў дачыненні да рэлігіі мела пракаталіцкі характар. Да XVII ст. пераважная роля праваслаўя на Мазыршчыне захоўвалася. Каталіцкія храмы з’явіліся ў горадзе толькі ў першай палове  XVII ст. Гэта можна растлумачыць некалькімі прычынамі: па-першае, геаграфічнай і гістарычна абумоўленай культурнай блізкасцю да Кіява і адначасовай аддаленасцю рэгіена ад буйных каталіцкіх абшчын; па-другое, вялікай колькасцю праваслаўнай шляхты ў Мазырскім павеце.

У часы Рэчы Паспалітай (сяр. XVI–XVIII стст.) адносіны праваслаўнай царквы і дзяржаўнай улады былі дастаткова складанымі і супярэчлівымі. Гэта было абумоўлена пракаталіцкай палітыкай і агульным сацыяльна-палітычным кліматам у дзяржаве. Так, у 1597 г. Жыгімонт ІІІ Ваза даў «рускаму» (праваслаўнаму) духавенству Мазыра поўную свабоду ад уплыву ваяводы і ўсіх грамадзянскіх улад [3]. У 1615 г. мазырскі земскі пісар Федар Абуховіч заснаваў праваслаўны жаночы кляштар з царквою св. Параскевы [4]. Аднак новыя праваслаўныя прыходы ў Мазыры адчыняліся марудна, іх колькасць з цягам часу скарачалася. Асноўнымі сродкамі ўціску былі гвалтоўныя перадачы праваслаўных цэркваў уніяцкаму духавенству. У 1623 г. выйшла пастанова, якая забараняла ўвогуле новае будаўніцтва праваслаўных храмаў. У гэтым жа 1623 г. праваслаўная шляхта ў Літве, Падляшшы, Палессі, Валыні, Панізоўі, Беларускай Русі скардзілася Варшаўскаму сойму на тое, што “Русь грэцкага веравызнання ўсходняга абраду” выключаюць з магістратаў, выганяюць з цэхаў, пазбаўляюць храмаў”. Гэты зварот быў падпісаны прадстаўнікамі 40 гарадоў, у тым ліку і з Мазыра [5]. У адказ на патрабаванні праваслаўных і пратэстантаў аб пашырэнні сваіх правоў была створана соймавая камісія, якая 1 лістапада 1632 прыняла “Статьи для успокоения народа русского греческой религии”. Аднак гэтая падзея не паспрыяла ўзмацненню пазіцый праваслаўя ў дзяржаве ўувогуле, і на Мазыршчыне ў прыватнасці. У 1747 г. Мазырскі пратапоп Фёдар Савіцкі скардзіўся слуцкаму архімандрыту Іосіфу Аранскаму на тое, што ў яго падпарадкаванні засталося толькі 7 цэркваў з 50, астатнія ўжо захоплены уніятамі [6].

Верагодна што, самай старажытнай царквой у Мазыры з’яўлялася Спаская, якая знаходзілася на паўночна-заходнім баку сучаснай гары Камунараў (былой Замкавай), у дакументах XVIII ст., калі замак страціў абарончае значэнне, гара атрымала назву Спаскай. Магчыма, царква існавала ўжо з самага пачатку засялення гарадзішча ў XII ст [7]. Пры археалагічных раскопках самай старажытнай – паўночна-заходняй часткі Замчышча быў знойдзены царкоўны погост з пахаваннямі. Інвентары 1552 г. і 1576 г. паведамляюць, што на тэрыторыі замка знаходзілася царква св. Спаса. Інвентар 1724 г. вызначае, што царква Праабражэння Гасподняга – “старая, пустая” [8]. Верагодна. пэўны час у канцы XVII–XVIII стст. храм не дзейнічаў. На плане цэнтральнай часткі Мазыра 1800 г. на Спаскай гары адзначаны старажытныя могілкі і драўляная царква Праабражэння Гасподняга. Падчас археалагічных раскопак з удзелам студентаў Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта у 2004 г. быў знойдзены фундамент пабудовы і чалавечыя астанкі. Есць меркаванне, што тут была царква і пагост.  

Царква св. Мікалая Цудатворца таксама была заснавана яшчэ да часу занатавання яе ў інвентары 1552 г. Дакумент вызначае месцазнаходжанне храма ў паркане (абарончай лініі прадзамкавай тэрыторыі). Інвентар 1724 г. і план горада 1769 г. удакладняюць, што Мікольская царква размяшчалася “под Замковой горой”, бліжэй да Рынкавай плошчы (паўднева-усходні схіл) [9].

У дакументах XVI ст.  згадваецца і трэці праваслаўны храм горада – царква Раства Святой Багародзіцы. Інвентар 1576 г. вызначае, што царква “Пречистой” знаходзілася “на горе”, магчыма, Замкавай. План Мазыра 1769 г. і інш. дакументы акрэсліваюць месцазнаходжанне царквы “Пречистой Богородицы” з другога боку Замкавай гары, ближэй да Замкавай вуліцы (сучаснай Камсамольскай).

Згодна “Рэестру грунтаў і пляцаў мяшчан м. Мазыр”, які захоўваецца  у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, Міхайлаўская царква існавала ў т. з. “середковай неделе” – цэнтральнай частцы города [10]. Справа у тым, што ў той час горад падзяляўся на адміністрацыйна-тэрытарыяльныя і падатковыя адзінкі “недели”. Іх у горадзе было тры: “неделя низовая”, “неделя верховая”, “неделя середковая”. Згодна дакументам XVIII – XIX стст., месцазнаходжанне гэтай царквы стабільна – на Рынкавай плошчы, бліжэй да сучаснай набярэжнай Прыпяці.

Храм св. Параскевы – адзіны помнік праваслаўнага дойлідства ў Мазыры – вядомы па свайму знешняму выгляду. Захавалася фатаграфія гэтай царквы ў пачатку ХХ ст. У горадзе дзейнічаў і праваслаўны жаночы кляштар з царквой св. Параскевы, аб чым сведчыць актыкацыя фундушавага запісу мазырскага земскага пісара Федара Абуховіча на заснаванне кляштара ад 2 студзеня 1615 г. [4]. У інвентары 1724 г. значыцца царква св. Пятніцы, аднак кляштар не згадваецца. Далей у дакуменце адзначаецца. што каля рынка знаходзілася “24 вольных прента монастырскіх”. ці участкі гарадской тэрыторыі.якія вымяраліся ў прэнтах (1 прэнт = 23,7 кв. м.). Магчыма да гэтага часу кляштар спыніў сваю дзейнасць. У больш позніх дакументах XVIII ст. ен таксама не упамінаецца. Да канца XVII ст. Пятніцкая царква існавала як праваслаўная, а ў першай палове XVIII ст. ператвараецца ва ўніяцкую пры базыльянскім манастыры, які быў заснаваны на Лысай гары. Будынак царквы знаходзіўся ў канцы вуліцы Слуцкай (прыблізна раен гасцініцы “Прыпяць”)

Усе прыходы праваслаўных храмаў валодалі даволі значнымі зямельнымі ўладаннямі, напрыклад, да Пятніцкай царквы належалі “пляцы” ў заходняй частцы сучаснага Мазыра. Інвентар 1724 г. называе “пляц церковный, пляц попа Пречиского” (зямельны участак святара Багародзіцкай царквы). Часта святары атрымлівалі правы на валоданне зямлей ад дзяржаўных улад, аб гэтым сведчыць актыкацыя прывілея караля Аўгуста ІІІ ад 17 красавіка 1754 г. на падцвярджэннепрывілея Стэфана Баторыя ад 1580 г. на наданне каралеўскімі рэвізорамі Грыгорыем Валовічам і Мікалаем Нарушэвічам святару Мазырскай св. Спаса царквы Грыгорыю Еўтухову права на “остров Суховерш” над р. Прыпяць з дрэвам бортным і пашняй  [11] (ф. 1771, воп. 1, спр 1, а. 7-8 адв.).

З архіўных дакументаў вынікае, што у у 1796г., пасля ўваходжання беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі. у горадзе існавала 5 храмаў:

 • Спаская;
 • Мікалаеўская;
 • Радства-Багародзіцкая;
 • Параскевіцкая;
 • Міхайлаўская саборная цэрквы.

Такім чынам, у канцы XVIII ст. праваслаўная царква на Мазыршчыне аднавіла пануючую ролю ў грамадскім жыцці. 

Аднак культавыя праваслаўныя будынкі ў Мазыры былі драўлянымі, таму часта цярпелі ад пажараў. Пасля некалькіх вялікіх пажараў у пачатку ХІХ ст. у горадзе засталося толькі 2 праваслаўныя царквы – Пятніцкая і Мікольская. 

Літаратура 

 1. Полное собрание русских летописей. Волынская краткая летопись. Т.35. С. 124.
 2. Нацыянальны гістарычны   архіў Беларусі (НГАБ) ф. 694 воп. 2. спр. 4871. арк. 17-18 адв.
 3. Энцыклапедыя Беларусі: – У 6. т. т.5. Мн. БелЭн, 1999.
 4. НГАБ ф. 1771 воп. 1. спр.3. арк. 1116-1117 адв.
 5. Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. документов и материалов. В 3т. – Мн.: Изд-во Ан БССР, 1959. Т. 1. С.393.
 6. Никитин А., Зальцман Е. Мозырь. – Мн., Беларусь. 1973. С.10.
 7. Кулагін А.П. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыкл. даведнік. – Мн., БелЭН.,2001.С.264.
 8. НГАБ ф. 1728 воп. 1. спр. 19. арк. 1019-1027 адв.
 9. Крукоўскі А.Я. Горад Мазыр і яго ваколіцы // Наш край -1927. №3- 24.30.
 10. НГАБ ф. 1771 воп. 1. спр. 1. арк. 7-8 адв.
 11. НГАБ ф. 1728 воп. 1. спр. 24. арк. 190-191 адв.

 

Аўтар: А.Я. Барсук
Крыніца: Десять веков христианства на Руси: Материалы Международной  научно-практической и православной конференции, посвященной тысячелетию Туровской епархии (Мозырь, 13 сентября 2005 г.) / Отв. Ред. В.И. Коваль. – Гомель: УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2005. − 163 с.