Дзянніца

0
1290
дзянніца

Галоўны нячысцік — гэта дзянніца. Быў прыбліжаны к Богу. За гордасць сваю і хаценне стаць Богам, Архангел Гаўрыіл збросіў яго з небес у паднебессе. За нім пашлі і другія ангелы і сталі цёмнымі нечістымі сіламі.

Запісанаў в. Камарын Брагінскага р-на ад Хоміна Багдана Іванавіча, 1953 г.н., перасяленца з в. Быстрыца Львоўскай вобл. студэнткай Квятной М.

Крыніца: Народная міфалогія Гомельшчыны: фальклорнаэтнаграфічны зборнік. — ЛМФ “Нёман”, 2003. — 320 с. Ст. 173.